Regulamin portalu - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Wstęp

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.09.2011 r.  i określa zasady funkcjonowania Portalu BUKACIARNIA.PL, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

 • 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator -  Podmiot, który na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zarządza jego prawidłowym działaniem.
 2. Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
 3. Forum - Dostępne dla zarejestrowanych użytkowników, niektóre wątki dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników spełniających określone kryteria, np. specjalizacja w produkcji, przynależność do stowarzyszeń branżowych.
 4. Informacje z rynku (wiadomości branżowe) - dostępne dla wszystkich użytkowników. Niektóre treści dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych  użytkowników lub tylko dla zarejestrowanych użytkowników spełniających określone kryteria.
 5. Strefa Zamknięta- dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
 6. Komentarz - Pisemne wyrażenie opinii na temat galerii lub artykułu, wystawione przez Użytkownika Serwisu.
 7. Moderator – osoba dbająca o porządek i wysoką jakość na Forum.
 8. Nazwa Użytkownika- Indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 9. Panel Użytkownika - Miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę i Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Partner - Podmiot, który wraz z właścicielem Portalu dba o jego rozwój i wsparcie merytoryczne.
 11. Portal - Portal internetowy BUKACIARNIA.PL, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod adresemwww. BUKACIARNIA.PL
 12. Post - Jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Portalu na Forum.
 13. Profil Użytkownika- Wizytówka Użytkownika Portalu, dzięki której pozostali Użytkownicy otrzymują podstawowe informacje o właścicielu konta.
 14. Regulamin - Dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Usługodawcy, Partnera i Administratora Portalu.
 15. Tag - słowo kluczowe, które natychmiast przenosi Użytkownika bezpośrednio w odpowiednie miejsce lub miejsca na Portalu kojarzące się z tym słowem.
 16. Usługi - Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.
 17. Usługodawca  - Właściciel Portalu BUKACIARNIA.PL, świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 18. Użytkownik - Osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu BUKACIARNIA.PL.
 19. Wątek - wyróżniony graficznie temat proponowany przez użytkownika do wymiany poglądów w ramach Forum.
 • 2

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Portalu BUKACIARNIA.PL jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie, adres: 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 4, KRS 0000233381, REGON 140126729, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 952-19-67-784.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Usługodawca oraz Administrator Portalu BUKACIARNIA.PL  zastrzegają sobie prawo do
 • tymczasowego wyłączania Portalu lub/i Forum
 • korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu
 • całkowitego zamknięcia Portalu lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników
 • doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb
 1. Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 • 3

Rejestracja i Profil Użytkownika

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Rejestracja na Portalu branżowym BUKACIARNIA.PL dotyczy użytkowników będących rolnikami specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego lub rolnikami, którzy planują rozwijać się w kierunku takiej specjalizacji. Następuje ona po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Formularz rejestracyjny stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.bukaciarnia.pl/user/register
 4. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w Profilu, poprzez ich modyfikację w swoim Panelu Użytkownika.
 6. Podczas rejestracji do Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego, imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych teleadresowych, adresu e-mail , niezbędnych do komunikacji między Administratorem Portalu a Użytkownikiem oraz wypełnienia danych poświadczających status zawodowy i specjalizację.
 7. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę, żeby następujące Jego dane ukazywały się innym użytkownikom po zalogowaniu: imię i nazwisko, miejscowość, województwo, powiat, gmina i numer telefonu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
 8. Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek (tzw. obrazek, avatar), dodatkowe informacje tekstowe (mówiące o swoich zainteresowaniach, działalności, doświadczeniu zawodowym).
 9. Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na forum czy ilości rozwiązanych testów). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 10. Nazwa Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe lub użytkownik prowadzi działalność komercyjną na portalu nie związaną bezpośrednio ze specjalizacją w produkcji.
 12. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 13. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 14. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 4

Zapisy o danych osobowych
  

 1. Dokonując rejestracji w Portalu internetowym BUKACIARNIA.PL, Użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, Partnera i Administratora Portalu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności  oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Usługodawcę i Partnera Portalu w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Portal BUKACIARNIA.PL, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).
 4. Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, których adresy umieszczone zostaną w Portalu.
 • 5

Ogólne zasady korzystania z Portalu
  

 1. Prawo do pisania Komentarzy mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy oraz goście portalu.  Prawo do pisania postów na forum mają tylko zarejestrowani użytkownicy.
 2. Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu może przysługiwać tylko wybranym zarejestrowanym użytkownikom spełniającym określone kryteria, np. specjalizacja, czy przynależność do stowarzyszeń.
 3. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne.
 4. Umieszczając wpis na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie go w celach promocyjnych portalu.
 5. Zakazuje się publikowania wpisów nie na temat, powielania na Forum istniejących już wątków, mnożenia (nabijania) Postów (czyli pisania jednego pod drugim, zamiast korzystania z możliwości edycji).
 6. Ostrzeżenia można dostać za: wulgaryzmy, inwektywy, obrażanie innych Użytkowników lub osoby trzecie, groźby, naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i użytkowników), podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje, wpisy naruszające dobre obyczaje wykorzystywanie Portalu BUKACIARNIA.PL do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM, nabijanie postów i powielanie wątków, jeśli użytkownik będzie to robił nagminnie, wpisy rażąco naruszające normy współżycia społecznego.
 7. Posty o charakterze wymienionym w § 5 pkt 6, a także wpisy szczególnie rażące lekceważeniem polskich norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bądź edytowane przez Administratora bez wcześniejszego poinformowania autora wpisu o tym fakcie.
 8. Groźby karalne i wyniesienie informacji ze Strefy Zamkniętej poza Forum grożą usunięciem konta.
 9. Użytkownicy naruszający punkty § 5 pkty 6-7 Regulaminu mogą być przez Administratora Portalu ostrzegani za pośrednictwem PW lub publicznie na Forum dyskusyjnym. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni banowani na czas określony lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Portalu.
 10. Użytkownik, który zostanie 2 razy ostrzeżony przez Administratora w ciągu jednego miesiąca zostaje automatycznie zbanowany.
 11. Ostrzeżenie jest w mocy przez miesiąc kalendarzowy.
 12. Ban jest w mocy przez 7 dni kalendarzowych.
 13. Na czas zbanowania Użytkownik ma automatycznie zablokowaną możliwość pisania na Forum. Okażdym banie, a także jego długości Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora lub Głównego Administratora w poniższy sposób: PW oraz e-mail.
 14. Na Forum jest tylko jeden Główny Administrator. W odróżnieniu od innych Administratorów on jako jedyny jest uprawniony do przyznawania banów bez ostrzeżenia. Oprócz niego jest także funkcja Moderatorów. Administratorzy oraz Moderatorzy pilnują porządku na forum. Mają prawo usuwania, przenoszenia oraz edytowania postów Użytkowników. Pomagają też Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.
 15. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 16. Zabrania się wykorzystywania Portalu BUKACIARNIA.PL do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 17. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Usługodawcy. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
 18. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
 19. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil zostanie zablokowany na stałe lub tymczasowo - tzw. Ban.
 20. Usługodawca i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (Komentarze, Posty, zdjęcia itp.), szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści nowego Regulaminu.
 2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. Będzie skutkować to wygaśnięciem umowy między Portalem BUKACIARNIA.PL a Użytkownikiem i usunięciem Profilu Użytkownika.