Zalety i wady utrzymania opasów i mamek w wiatach - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
zalety-i-wady-utrzymania-opasow-i-mamek-w-wiatach
PYTANIE:

 

ODPOWIEDŹ:

Bydło mięsne doskonale znosi niskie temperatury. Potrzebuje ono jednak wolnego utrzymania i swobody poruszania się, co pozytywnie wpływa na ich stan zdrowia oraz wigor. Bydło mięsne zadowoli się najprostszą, osłoniętą z jednej lub trzech stron, zadaszoną wiatą chroniącą je w mroźną zimę ale także w upalne lato.  Budowa takiego budynku jest znacznie szybsza i łatwiejsza, a przede wszystkim tańsza niż tradycyjnej obory. System ten pozwoli także na poprawę stanu zdrowotnego zwierząt i obniżenie nakładów pracy.

Nie należy zmieniać raz ustalonego sposobu bytowania zwierząt, do którego się one przystosowały - decydując się na utrzymanie otwarte, nie można zwierząt okresowo zamknąć w pomieszczeniach, ponieważ w miarę obniżania się temperatury w okresie jesiennym, okrywa włosowa zwierząt stopniowo staje się gęstsza i dłuższa chroniąc organizm przed stratami ciepła zimą.

Technika chowu jest ściśle związana ze stopniem odporności utrzymywanej rasy na panujące warunki klimatyczne. Rasy takie jak highland, galloway, angus czy hereford, są znacznie bardziej odporne i mogą praktycznie cały rok przebywać na wolnym powietrzu. W trudniejszych okresach, mogą one korzystać z zadaszeń chroniących przed zamieciami śnieżnymi lub wyjątkowo mroźnymi wiatrami. Rasy znaczniej wrażliwe, np. limousine i charolaise, powinny posiadać możliwość schronienia się w budynkach (nie koniecznie całkowicie zamkniętych a w obiektach, które nie wymagają izolacji termicznej, w których południowa ściana może być całkowicie otwarta).

Przy planowaniu budynku należy uwzględnić, dla jakiej grupy zwierząt jest on przeznaczony. Błędnym jest myślenie, że wiatę można wybudować jedynie dla opasów. Można zastosować ją dla różnych grup bydła mięsnego, a rozwiązania techniczne są zupełnie takie jak w budynkach zamkniętych. W stadach bydła mięsnego zaleca się wydzielenie lub przewidzenie wydzielenia grup technologicznych, co zapewnia lepszy komfort bytowania, dobrą organizację i niskie nakłady pracy.

Pod wiatą powinno być zawsze czysto, sucho i wygodnie (obornik usuwa się raz lub dwa razy do roku) - zaleca się utrzymanie ściołowe.


Jakość budynków i pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta jest wyjątkowo istotna ze względu na obowiązujące w Polsce normy. Wybierając materiały służące do budowy pomieszczeń inwentarskich, a w szczególności te, z którymi zwierzęta mają bezpośredni kontakt, należy pamiętać, że muszą być dla nich nieszkodliwe oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

Odpowiednie warunki utrzymania koniecznie należy zapewnić w okresie zimy,
tj. niezamarzającą paszę i wodę, ścielone i suche legowiska oraz wiatrochrony.


Jednocześnie musi być tyle miejsca, by wszystkie zwierzęta (w grupie) jednocześnie miały możliwość odpoczynku. By zachować dobrostan zwierząt, wymaganym jest by zapewnić im co najmniej obowiązujące minimalne powierzchnie utrzymania określone w obecnie obowiązujących rozporządzeniach. Dla systemu otwartego to:

Kategoria zwierząt

Powierzchnia utrzymania

(w przeliczeniu na 1 sztukę)

Cielęta (do 6. miesiąca życia)

5 m²

Jałówki

10 m²

Krowy

15 m²

Buhaje

20 m²


Przydatne i zalecane są okólniki i wybiegi - głównie dla krów mamek z cielętami oraz młodzieży hodowlanej poza sezonem pastwiskowym. Powierzchnia wybiegu powinna być utwardzona, z odpowiednim spadkiem w kierunku kanału na wody gnojowe.

Powierzchnia samego okólnika utwardzonego wynosi odpowiednio:

Kategoria zwierząt

Powierzchnia okólnika utwardzonego

(w przeliczeniu na 1 sztukę)

Krowy

4,5 m²

Cielęta do 100 kg

1,1 m²

Cielęta do 200 kg

1,9 m²

Młodzież hodowlana do 350 kg

3,0 m²

Młodzież hodowlana powyżej 350 kg

3,7 m²


Okólniki nieutwardzone mają zastosowanie, jeśli przeznacza się na nie większe powierzchnie terenu, dzięki czemu zmniejsza się szkodliwe oddziaływanie produkcji na środowisko.


W wiatach jedynym rodzajem wentylacji jaką można zastosować jest wentylacja grawitacyjna. Budynki te nie posiadają ścian bocznych, dlatego zwierzęta narażone są na znaczne przeciągi. Aby temu zapobiec, ściany boczne mogą być częściowo zabudowane (do 1,7 m od poziomu stanowiska).


W systemie otwartym zamiast okien można z powodzeniem zastosować tzw. wiatrochrony, czyli kurtyny (elastyczne powłoki stanowiące w całości lub częściowo ściany boczne) lub siatki z PCV o odpowiednich oczkach lub żaluzje.

Współczesne rolnictwo wymaga zabudowań o dużej kubaturze, dlatego planując budowę obiektu inwentarskiego warto zastanowić się nad rozwiązaniem konstrukcyjno - materiałowym. Dla bydła mięsnego szczególnie zaleca się budowanie obiektów otwartych o lekkich konstrukcjach. Konstrukcja budynku może być wykonana zarówno z drewna jak i stali. Prosta i stosunkowo tania  w budowie konstrukcja wiaty, możliwa jest do wykonania we własnym zakresie.

 Eksperto ds. ogólnych

 


Mam kilka pytań dot. utrzymania opasów oraz mamek w budynkach otwartych(wiatach). Jakie zalety, a jakie wady mają takie budynki w porównaniu z budynkami zamkniętymi? Jaka powierzchnia powinna przypadać na jedno zwierzę? Czy w okresie występowania niskich temperatur powietrza oraz silniejszych wiatrów bydło nie będzie bardziej podatne na choroby układu oddechowego? Jęśli kiedyś zdecydowałbym się na budowę takiego obiektu chciałbym także aby bydło korzystało z okólnika, więc jaka powinna być powierzchnia takiego okólnika.

Zaloguj się aby dodać komentarz