Jaki typ produkcji wybierają polscy rolnicy? - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Aż 60% badanych wskazało, że ich gospodarstwa nastawione są wyłącznie na produkcję roślinną, 31% respondentów wskazało produkcję zwierzęcą jako główny obszar prowadzonej działalności, a zaledwie 9% zajmuje się produkcją mieszaną.

 

Instytut Gospodarki Rolnej przeprowadził badania statystyczne dotyczące nastawienie polskich gospodarstw rolnych na konkretny typ produkcji: zwierzęcej, mieszanej i roślinnej. W badanej grupie badawczej wyniki rozkładały się następująco:

 

eżeli porównamy te dane z wynikami otrzymanymi w badanym obszarze przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważymy tendencję przesuwającą rodzimą produkcję rolną w stronę upraw kosztem produkcji mieszanej i zwierzęcej. W badaniu MRiRW produkcję zwierzęcą jako główny obszar działalności wskazało 33% badanych, roślinną 58%, a mieszaną 9%.

W okresie od roku 2007 do roku 2019, uwzględniając badania Instytutu Gospodarki Rolnej wyniki przedstawiają się następująco:

Bez trudu zauważymy, że udział produkcji zwierzęcej w latach 2007-2019 ulegał permanentnym spadkom z 53% udziału w roku 2007 do zaledwie 31% w roku 2019. Spadek ten spowodował proporcjonalne ożywienie sektora produkcji roślinnej, która w analizowanym okresie zanotowała 22% wzrost (z 38% w 2007 r. do aż 60 w roku 2019).

Według badań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyniki podobnych badań uzależnione są także od faktu, czy grupa badawcza stanowi grono beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy systemów płatności bezpośrednich. W pierwszej grupie wyniki przedstawiały się następująco: 45% (produkcja roślinna), 47% (produkcja zwierzęca), 8% (produkcja mieszana). W drugiej było to odpowiednio 59%, 28%, 13%.

W większość unijnych państw przybywa średnich i dużych gospodarstw. Gospodarstwa o areałach poniżej 5 ha stanowią dziś 64 proc. wszystkich unijnych gospodarstw. Udział ten jednak konsekwentnie spada. Dane Komisji pokazują, że za efektywnością ekonomiczną zachodnio-unijnych farm odpowiadają, poza konsolidacją gruntów, otwarcie na nowe techniki produkcji, specjalizacja upraw oraz inwestycje w rolnictwo pro-ekologiczne. Wskaźnikiem najlepiej obrazującym siłę/wartość gospodarstw jest przyrost wartości netto gospodarstwa w rocznym okresie roboczym (FNVA/AWU). O ile różnica między państwami „starej” Unii a tymi przyjętymi w 2004 roku (i później) była sukcesywnie redukowana do roku 2011, o tyle od 2012 obserwuje się ponowne poszerzanie się tej przepaści. Wynika to m.in. z coraz powszechniejszego trendu przechodzenia zachodnich gospodarstw na uprawy, ogrodnictwo oraz produkcję winorośli i odchodzenia od nierentownej produkcji mleka i jego przetworów oraz hodowli zwierząt, która znalazła się dziś w rękach kilku europejskich i globalnych oligopolistów. Dane te tłumaczą zwrot polskich gospodarstw rolnych w stronę sektora upraw.

 

Źródło: Instytut Gospodarki Rolnej

Zaloguj się aby dodać komentarz