Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W tym roku z powodu suszy zabraknie pasz objętościowych dla bydła; hodowcy bydła poniosą straty i powinni dostać pomoc - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) Wiktor Szmulewicz.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele hodowców bydła i producentów mleka reprezentujący Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM).

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki zauważył, że część rolników w ogóle nie składa wniosków o szacowanie suszy uważając, że ich straty nie osiągną 30 proc. produkcji, czyli nie będzie im przysługiwała pomoc.

Według szefa Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika zazwyczaj gospodarstwa prowadzące chów zwierząt nie są w stanie wykazać dostatecznie dużych strat, by uzyskać wsparcie ze strony państwa.

Izby Rolnicze i organizacje hodowców bydła zaapelowały, by mimo to rolnicy składali wnioski suszowe. Szacowanie strat powinno nastąpić jak najszybciej.

"Radziłbym składać wnioski, nawet jeżeli straty są niewielkie, gdyż nie wiadomo, czy w kolejnych tygodniach nie wystąpią jakieś zdarzenia pogodowe, a wtedy te straty będą się kumulować" - tłumaczył Szmulewicz. Dodał, że rolnicy, u który straty będą niższe niż 30 proc. mogą ubiegać się o kredyty klęskowe.

Zdaniem prezesa izb rolniczych w przyszłości powinna być zmieniona metoda oceny strat, zwłaszcza przy tak dużej skali, np. można szacować straty na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) "zza biurka", bo czasem chodzenie po polach jest niepotrzebne - argumentował.

Kolejnym problemem dla hodowców bydła jest brak paszy objętościowej, która jest podstawą żywienia bydła mięsnego. Zdaniem Zarzeckiego w tym roku zabraknie 40-50 proc. takich pasz, a ich zakup w przypadku hodowli bydła mięsnego jest nieopłacalny. Spowoduje to konieczność zmniejszenia stada.

Wiceszef Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski zwrócił uwagę, że są sygnały, że komisje nie zdążą z przygotowaniem protokołów w ciągu 30 dni, "będziemy występować do ministra o wydłużenie tego okresu" - powiedział.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że po oszacowaniu strat rolnicy otrzymają pomoc w formie dopłaty do hektara. Od skali strat będzie zależała wysokość pomocy.

Hodowcy bydła apelują, by pomoc przyznawana była nie tylko do ziemi, co ma uzasadnienie w przypadku produkcji roślinnej, ale także do sztuki zwierząt. 

 

Źródło: PAP

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krótsze terminy stosowania nawozów, mniej czasu na budowę płyt i zbiorników, więcej dokumentów wymaganych od rolników- tak możemy podsumować regulacje które wchodzą w zycie już 26.07.2018r. Zmiany zostały wprowadzone jako wypełnienie obowiązków Polski jako państwa członkowskiego oraz realizacji zadań wynikających z art. 104 ust. 1 z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Większość z wymagań tego programu obowiązywać będzie na obszarze całego kraju już od od 26 lipca 2018 r.-wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie, które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. 

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do końca 2024 r., aby dostosować się do wymogów Programu azotanowego w zakresie obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.

Nowe regulacje dotyczą:
sposobów i warunków rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
terminów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

 

Poniżej przedstawiamy terminy stosowania nawozów:

Nawozy naturalne stałe
- grunty orne – 1 marca – 31 października

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 30 listopada.

Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne

- grunty orne – 1 marca – 20 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu – 1 marca – 15 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu – 1 marca – 25 października,

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie,

trwałe użytki zielone – 1 marca – 31 października.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W gospodarstwie pod Kaliszem zlikwidowano stado bydła liczące 160 sztuk.  Gruźlica zwierząt jest niebezpieczna dla ludzi, ale przy zachowaniu podstawowych środków sanitarnych nic nie powinno nam zagrażać.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przy okazji odbywających się ostatnio Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech, miały miejsce dwie istotne dla producentów żywca wołowego imprezy. 

Pierwszą była III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, drugą konferencja "Polska Wołowina 2022". 

Konferencja związana była z prezentacją powstałej strategii rozwoju dla sektora wołowiny stworzonej w grudniu 2016 roku. 

Udział w  konferencji wziął wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki który zadeklarował że "że znajdą się pieniądze na doradztwo dla tej branży". Podkreślił również, jak ważne jest to w jakich warunkach powstała strategia- sześć nieznaleznych organizacji producentów, rezpezentujących zupełnie różne grupy interesantów a przez to manifestujące inne potrzeby, dogadało się i postanowiło zacząc współpracę dla dobra całego sektora. 

- Polska wołowina czyli jaka? - pytał prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki.

Hodowcy powinni odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo pod tym pojęciem może się kryć wiele znaczeń.Wiemy że jest to mięso krajowe. Ale czy polską wołowiną możemy nazwać mięso pochodzące od importowanych sztuk opasanych później w naszym kraju? - pytał Wierzbicki
Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce? Według danych z ARiMR pogłowie krów mlecznych liczy 2,1 mln sztuk, krów mieszańcowych 170 tys., a mięsnych czystorasowych zaledwie 24 tys. Widać jaka droga nas czeka, żeby poprawiać jakość wołowiny w kraju - mówił Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Ocena tusz wołowych w systemie EUROP to jeden z wielu tematów, którym zdaniem Zarzeckiego należy się zająć w ramach projektu "Polska wołowina 2020".

Hodowcy bydła mięsnego nie ufają klasyfikatorom EUROP, ponieważ są oni zatrudnieni przez zakłady mięsne. W efekcie wolą sprzedawać zwierzęta na wagę żywą.

- Jestem zwolennikiem systemu EUROP, ale chciałbym żeby był on obiektywny i najlepiej także zmechanizowany po to, aby wykluczyć czynnik ludzki. Trzeba dążyć w tym kierunku, aby minimum 50 proc. sztuk bydła była ubijana w ramach tego systemu oceny - mówił Jacek Zarzecki

Część konferencji, która cieszyła się największym zainteresowaniem producentów poprowadził Pan Zygmunt Jodko, prezes spółki Agro Bieganów.  Na podstawie doświadczeń gospodarstwa w Bieganowie mówił o ekonomice opasu bydła mięsnego.

- Coraz częściej mówimy o specjalizacji. Musimy gospodarować na terenach, którymi dysponujemy. Jeśli mamy łąki to produkujmy odsadki, a jeśli ponad to wystarczy nam bazy paszowej to opasy - tłumaczył Jodko.

Zdaniem prezesa Agro Bieganów w kraju brakuje nam dobrej genetyki do produkcji opasów. Dlatego nie możemy oczekiwać, że każda wyprodukowana przez nas sztuka nadaje się na eksport np. do Izraela.

- Sprzedając opasy musimy pamiętać o tym, że powinniśmy zagwarantować kupującemu 30-32 sztuki zwierząt. Więksi hodowcy nie mają z tym problemu. Drobniejsi, aby mogli ominąć pośredników, powinni łączyć się w grupy producenckie - mówił Jodko.

Przypomnijmy, że konferncję "Polska Wołowina 2022" zorganizowały K-PODR oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

 

Źródło: agropolska.pl

https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo/polska-wolowina-mamy-przepis-na-sukces,985.html#9d061konferencja minikowo

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W najbliższy weekend ( 23-24 czerwca) w Szepietowie jednocześnie odbędzie się kilka imprez. Będzie to między innymi X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

18 czerwca do dymisji podał się Krzysztof Jurgieli. Już wiadomo, że teraz resortem pokieruje Jan Krzysztof Ardanowski.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Minister Krzysztof Jurgiel złożył dziś ze względów osobistych rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy zwierząt gospodarskich.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 - 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego. Takie wnioski można składać w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r.