Kredyty na rolniczą kieszeń - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
5359441-seria-firmy-polskie-banknoty-w-rekach.jpg
Atrakcyjność specjalnych kredytów udzielanych rolnikom polega na tym, że w ich spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ofercie banków, które współpracują z ARiMR, dostępne są kredyty inwestycyjne, kredyty z częściową spłatą kapitału oraz tzw. kredyty klęskowe, udzielane na wznowienie produkcji rolniczej zniszczonej przez klęski żywiołowe.  Kredyty inwestycyjne


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła 22,5 mln zł na dopłaty do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2013 r. Ta  kwota pozwoli na przyznanie przez banki współpracujące z ARiMR kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę 750 mln zł.
Zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do składania wniosków kredytowych w następujących bankach współpracujących z ARiMR:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
2. SGB Bank S.A.
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
4. Bank Zachodni WBK S.A.
5. ING Bank Śląski S.A.
6. Pekao S.A.


W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:
na zakup gruntów rolnych (nKZ),
na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),
na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),
dla młodych rolników (nMR),
dla grup producentów rolnych (nGP).


Kredyty inwestycyjne są bardzo atrakcyjne dla rolników i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, ponieważ są bardzo korzystnie oprocentowane, a ponadto znaczną część należnego bankowi oprocentowania płaci za kredytobiorcę ARiMR. Obecnie całkowite oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wynosi 6,375%, z tego 3% płaci bankowi kredytobiorca, a pozostałą część należnych bankowi środków przekazuje Agencja.
Kredyty z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) 10 milionów zł. przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracującym z nią bankom, na dopłaty do udzielanych w 2013 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). Pieniądze te będą dostępne od 18 stycznia 2013 r. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". Dzięki temu  banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić. O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A. Komunikat Prezesa ARiMR Zbigniewa Banaszkiewicza w tej sprawie, został zamieszczony 11 stycznia 2013 r. na portalu internetowym Agencji.

 


Kredyty klęskowe


W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. banki współpracujące z ARiMR mogą udzielić nowych kredytów klęskowych na łączną kwotę 158,6 mln zł. Dopłata do oprocentowania tych kredytów, która za rolnika zapłaci ARiMR wyniesie 4,7 mln zł. Wszyscy zainteresowani takimi kredytami mogą składać w bankach wnioski o ich przyznanie.
Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielane są przez 5 central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
2. SGB - Bank Spółka Akcyjna,
3. Bank BGŻ S.A.,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. Bank Pekao S.A.


W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od rodzaju poniesionych strat, w ramach następujących linii kredytowych:
nKL01 - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
nKL02 - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.


Oprocentowanie kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR wynosi obecnie 6,375%. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takiego kredytu zapłacą niższe oprocentowanie. Jeżeli posiadają odpowiednie ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych, wtedy zapłacą jedynie 1,5% należnego bankowi oprocentowania, w skali roku, a gdy nie posiadają takiego ubezpieczenia, wówczas oprocentowanie takiego kredytu wyniesie 3,9375% w skali roku. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokryje za nich ARiMR.

 


Opracował: Obi oba

Zaloguj się aby dodać komentarz