Eksport według Głównego Urzędu Statystycznego - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

GUS w publikacji „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r.” wskazuje, że w obrotach handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi największe przychody z eksportu generowały: żywiec, mięso i jego przetwory (drobiowe, wołowe, wieprzowe), ziarno zbóż i przetwory zbożowe, tytoń i wyroby tytoniowe oraz produkty mleczne.

Jak podaje GUS w publikacji „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r.”, w 2018 r. liczba ludności na świecie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,1% i wynosiła 7,6 mld.

Ze wzrostem ludności rośnie światowe zapotrzebowanie na żywność. Wzrost produkcji żywności nie jest jednak wystarczający do pełnego zabezpieczenia ludzi przed głodem. Przy spadku światowej produkcji ziarna (o 1,4%), cukru (o ok. 8%) i jednoczesnym wzroście produkcji mięsa (o 1,2%) i mleka (o 1,6%) brak bezpieczeństwa żywnościowego odczuło 26,4% światowej populacji, tj. ok. 2 mld ludzi.

Obroty handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. uzależnione były przede wszystkim od potencjału eksportowego tych produktów – podaje GUS. Na rynkach większości produktów zwierzęcych, przede wszystkim na rynku drobiu, wystąpiły nadwyżki krajowej produkcji. W produkcji roślinnej zbiory podstawowych upraw, z uwagi na wystąpienie suszy, były natomiast wyraźnie mniejsze niż przed rokiem. Sytuacja w handlu zagranicznym uzależniona była również od sytuacji gospodarczej u największych odbiorców polskich produktów, relacji popytu i podaży produktów rolnych na rynkach UE, kształtowania cen na światowych i europejskich rynkach rolnych oraz od zmiany kursu złotego.

Nadwyżki obrotów polskimi towarami rolno-spożywczymi odnotowano w handlu z krajami UE i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, natomiast deficyt z EFTA i pozostałymi krajami wchodzącymi w skład grupy Pozostałe. Produkty rolno-spożywcze eksportowane były głównie na rynek unijny, przede wszystkim do Niemiec. Znaczącymi odbiorcami polskich towarów były również państwa należące do grupy Pozostałe, a wśród nich: Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Izrael i Turcja.

Głównym partnerem handlowym Polski w imporcie były, podobnie jak w eksporcie, kraje Unii Europejskiej.

Polska jest jednym z liderów w eksporcie żywności. Udział naszego kraju w światowym i unijnym imporcie i eksporcie towarów rolno-spożywczych systematycznie rośnie. Nasz kraj lokuje się na pierwszym miejscu w eksporcie drobiu, jest jednym z czołowych dostawców jabłek oraz produktów z branży mleczarskiej i cukierniczej. Polskie towary rolno-spożywcze stanowią ważną pozycję w eksporcie krajowym i z powodzeniem konkurują na rynku międzynarodowym, przede wszystkim przez zdolność produkowania po niższych kosztach niż są to w stanie robić konkurenci. Jest to szczególnie widoczne w przypadku grupy SITC „napoje i tytoń”, Konkurencyjne są również towary zaliczone do grupy „żywność i zwierzęta żywe”. Produkty z grupy „tłuszcze roślinne i zwierzęce” przegrywają konkurencję na rynku międzynarodowym, a ich znaczenie dla polskiego eksportu znacząco maleje.

W obrotach handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi największe przychody z eksportu generowały: żywiec, mięso i jego przetwory (drobiowe, wołowe, wieprzowe), ziarno zbóż i przetwory zbożowe, tytoń i wyroby tytoniowe oraz produkty mleczne. Znaczący udział w wartości eksportu stanowiły również takie produkty, jak: cukier i wyroby cukiernicze, ryby i ich przetwory oraz warzywa i owoce łącznie z przetworami. Ponad połowa wydatków poniesionych na import produktów rolno-spożywczych związana była z zakupem: żywca, mięsa i przetworów, ryb i przetworów, owoców i przetworów, ziarna zbóż oraz nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, a także kawy, herbaty i kakao.

 

Źródło: www.farmer.pl

 

 

Zaloguj się aby dodać komentarz