Raport Rynek Mięsa - stan i perspektywy. Wrzesień 2011 - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
do_raportu.jpg
W I półroczu 2011 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 1860 tys. ton i była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 6%. Produkcja żywca wieprzowego wzrosła o 7%, wołowego o 11%, a drobiowego o 4%. W II półroczu, w stosunku do II półrocza 2010 roku, produkcja drobiu wzrośnie prawdopodobnie o ok. 5%, obniży się natomiast produkcja wołowiny i wieprzowiny odpowiednio o 1% i 7%. 

W rezultacie w całym 2011 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie około 3700 tys. ton i będzie o około 2% większa niż w 2010 roku. Produkcja wieprzowiny wyniesie mniej więcej tyle samo co rok wcześniej (około 1860 tys. ton), wołowiny będzie większa o 4% (407 tys. ton), a drobiu większa o 5% (1 436 tys. ton).

 

Spadek produkcji wieprzowiny w II półroczu wiąże się z załamaniem chowu. W wyniku niskich cen trzody w okresie jesienno-zimowym 2010/2011 i bardzo wysokich cen zbóż i pasz także i w późniejszych miesiącach, chów trzody stał się nieopłacalny. W rezultacie w lipcu 2011 roku pogłowie trzody wyniosło 13509 tys. sztuk i było mniejsze niż przed rokiem o 9,1%, w tym macior prośnych o 14,6%. Ocenia się, że w grudniu stopa spadku może wynieść około 10%.

 

W I i II kwartale 2011 roku ceny skupu żywca wieprzowego były wyższe niż w odpowiednich kwartałach poprzedniego roku o 8% i 15%. W III kwartale cena skupu trzody była wyższa o 12%. W IV kwartale ceny skupu trzody sezonowo obniżą się i w grudniu cena skupu może kształtować się w granicach 4,50-4,60 zł/kg i być wyższa niż w grudniu ubiegłego roku o 15-18%. Mimo wzrostu cen trzody, jej chów będzie nadal nieopłacalny dla gospodarstw indywidualnych ze względu na wysokie ceny zbóż.

 

Narastający wzrost cen skupu trzody znajduje swoje częściowe odzwierciedlenie we wzroście cen detalicznych wieprzowiny. W lipcu 2011 roku cena detaliczna mięsa wieprzowego była wyższa niż w grudniu 2010 roku o 5,9%. W grudniu 2011 roku wzrost cen detalicznych wieprzowiny będzie z pewnością istotnie większy. Z tego powodu spożycie wieprzowiny się zmniejszy.

 

W 2011 roku import wieprzowiny zwiększy się prawdopodobnie o 4%, a eksport zmniejszy się o 2%. Ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną pogłębi się ze 142 tys. ton do 173 tys. ton.

 

Od kilku lat pogłowie bydła młodego w zmiennym tempie, powoli ale systematycznie, rośnie, w przeciwieństwie do pogłowia krów, które również w zmiennym tempie, lecz sukcesywnie maleje. W związku z tym ogólny wzrost pogłowia jest nieznaczny. W czerwcu 2011 roku pogłowie bydła ogółem wyniosło 5762 tys. sztuk i było większe niż rok wcześniej o 0,7%, w tym bydła młodego o 2,2%. Przewiduje się, że również w grudniu pogłowie bydła ogółem będzie nieco większe niż w grudniu 2010 roku.

 

Wzrost produkcji wołowiny w roku gospodarczym 2010/2011 umożliwił znaczące zwiększenie jej eksportu, który wywołał wzrost cen skupu i opłacalności chowu. W I półroczu 2011 roku, przeciętna cena skupu bydła wyniosła 5,58 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 5,99 zł/kg. W obu wypadkach ceny te były wyższe niż w I półroczu 2010 roku o 21%. W świetle przewidywanego rozwoju cen w Unii Europejskiej można przypuszczać, że w II półroczu 2011 roku ceny skupu bydła mogą też być wyższe niż w II półroczu 2010 roku o około 30%. Byłaby to więc duża zachęta do odchowu cieląt.

 

W I półroczu 2011 roku cena skupu cieląt osiągnęła 8,04 zł/kg i była o 11% niższa niż w I półroczu 2010 roku. Tak niski poziom cen cieląt wiąże się ze spadkiem popytu eksportowego na cielęta. W I półroczu 2011 roku eksport cieląt zmniejszył się o 20% tj. o 31,3 tys. sztuk. W świetle poprawy opłacalności odchowu cieląt można zakładać, że również w II półroczu 2011 roku eksport cieląt będzie niższy o około 20% i wyniesie blisko 120 tys. sztuk.

 

Wzrost cen skupu żywca wołowego także odbija swoje piętno na cenach detalicznych wołowiny. W lipcu 2011 roku cena detaliczna mięsa wołowego była o 8,2% wyższa niż w grudniu 2010 roku. Podobnie jak w przypadku wieprzowiny także i w tym przypadku w grudniu wzrost cen będzie z pewnością większy. Dlatego liczyć się należy ze spadkiem i tak już niskiej konsumpcji wołowiny.

 

Przewiduje się, że w I półroczu 2012 roku na rynku mięsa będziemy mieć do czynienia z dalszym spadkiem produkcji trzech podstawowych rodzajów żywca o około 11%. Największy spadek dotyczyć będzie produkcji wieprzowiny (o około 12%). Produkcja wołowiny zmniejszyć się może o około 2%. Wzrost produkcji o 4% wystąpić może jedynie w produkcji drobiu. Liczyć się więc należy z dalszym wzrostem cen wieprzowiny i wołowiny.

 

W przetwórstwie mięsa utrzymuje się ożywienie w ubojach bydła oraz w produkcji wszystkich głównych rodzajów przetworów mięsnych, ale przy nieznacznie obniżających się przemysłowych ubojach trzody. W I półroczu 2011 roku nastąpił wyraźny wzrost obrotów (wartości produkcji) przemysłu mięsnego (o 6% w cenach stałych) i wydajności pracy. Wyniki finansowe przemysłu mięsnego były w tym okresie gorsze od rekordowych z 2010 roku, głównie z powodu dużego wzrostu cen surowców, ale są bezpieczne oraz zapewniają utrzymanie osiągniętej już płynności i względnie niskiego zadłużenia. W II półroczu 2011 roku i w roku następnym firmy mięsne utrzymają zdolność generowania zysków wyższą niż w I półroczu br. oraz bezpieczny stan finansowy, co będzie także sprzyjać kolejnemu ożywieniu inwestycyjnemu.

 

 

Autorzy:


Uwarunkowania makroekonomiczne – Tadeusz Chrościcki

Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny – J. Małkowski, D. Rycombel, D. Zawadzka

Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny – J. Małkowski, D. Rycombel, D. Zawadzka

Aktualny i przewidywany stan rynku produktów owczarskich – D. Zawadzka

Działania ARR na rynku mięsa – J. Kossakowska

Przetwórstwo mięsa – R. Urban

Ceny detaliczne i spożycie mięsa – K. Świetlik

 

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 27.09.2011 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych

 

Zaloguj się aby dodać komentarz