Program azotanowy - nowe ważne regulacje - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Krótsze terminy stosowania nawozów, mniej czasu na budowę płyt i zbiorników, więcej dokumentów wymaganych od rolników- tak możemy podsumować regulacje które wchodzą w zycie już 26.07.2018r. Zmiany zostały wprowadzone jako wypełnienie obowiązków Polski jako państwa członkowskiego oraz realizacji zadań wynikających z art. 104 ust. 1 z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Większość z wymagań tego programu obowiązywać będzie na obszarze całego kraju już od od 26 lipca 2018 r.-wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie, które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. 

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do końca 2024 r., aby dostosować się do wymogów Programu azotanowego w zakresie obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.

Nowe regulacje dotyczą:
sposobów i warunków rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
terminów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

 

Poniżej przedstawiamy terminy stosowania nawozów:

Nawozy naturalne stałe
- grunty orne – 1 marca – 31 października

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 30 listopada.

Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne

- grunty orne – 1 marca – 20 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu – 1 marca – 15 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu – 1 marca – 25 października,

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie,

trwałe użytki zielone – 1 marca – 31 października.

Zaloguj się aby dodać komentarz