Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krótsze terminy stosowania nawozów, mniej czasu na budowę płyt i zbiorników, więcej dokumentów wymaganych od rolników- tak możemy podsumować regulacje które wchodzą w zycie już 26.07.2018r. Zmiany zostały wprowadzone jako wypełnienie obowiązków Polski jako państwa członkowskiego oraz realizacji zadań wynikających z art. 104 ust. 1 z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Większość z wymagań tego programu obowiązywać będzie na obszarze całego kraju już od od 26 lipca 2018 r.-wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie, które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. 

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do końca 2024 r., aby dostosować się do wymogów Programu azotanowego w zakresie obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.

Nowe regulacje dotyczą:
sposobów i warunków rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
terminów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

 

Poniżej przedstawiamy terminy stosowania nawozów:

Nawozy naturalne stałe
- grunty orne – 1 marca – 31 października

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 30 listopada.

Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne

- grunty orne – 1 marca – 20 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu – 1 marca – 15 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu – 1 marca – 25 października,

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie,

trwałe użytki zielone – 1 marca – 31 października.

prawo-wodne-obnizono-stawki-dla-rolnikow

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Najbardziej zadowoleni ze mian mogą być rolnicy. Nowy projekt ustawy przewiduje bowiem, że górne jednostkowe stawki opłat poboru wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, będą wynosić 0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej (poprzedni projekt – 1,64 zł) oraz 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej (poprzednio 0,82 zł).
poslowie-zajma-sie-sytuacja-na-rynku-mleka-i-wieprzowiny-a-senatorowie-prawem-lowieckim

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W tym samym dniu o godz. 16:00 posłowie porusza temat polskich firm w roli liderów w Europie Środkowo-Wschodniej – czy polskie spółki sektora rolno-spożywczego są w stanie konsolidować rynek w regionie, czy są skazane na przejęcie przez globalne koncerny? – referuje Minister Skarbu Państwa. Ponadto, Komisja wysłucha informacji ministrów: Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych regulacji prawnych a przyszłości rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego, w tym podatku obrotowego, eliminacji nieuczciwych praktyk przez sieci handlowe, nieterminowych regulacji zobowiązań.
kanada-surowce-i-rolnictwo-zrodla-zanieczyszczen-i-przyczyny-zmian-klimatu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Piaski roponośne w prowincji Alberta są dla Kanady źródłem dochodów, ale też problemem. Nie tylko dlatego, że rok spadków cen ropy udowodnił, iż kanadyjska gospodarka jest nadmiernie uzależniona od eksploatacji surowców; rząd Justina Trudeau ma plany, by to zmienić. Jest też inny problem: eksploatacja piasków roponośnych oznacza emisję toksycznych zanieczyszczeń - potwierdził to raport naukowców z kanadyjskiego ministerstwa środowiska i zmian klimatu, opublikowany w czasopiśmie "Nature".
eec-2016-zwiazki-grup-producentow-wzmocnia-sektor-wolowiny

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W opinii Jerzego Wierzbickiego współpraca w sektorze wołowiny przypomina obecnie czasy wczesnego kapitalizmu. - Siedem lat temu, kiedy robiliśmy analizę rynku 60 proc. dostaw w sektorze wołowiny przechodziło od rolników, przez pośredników, do zakładów przetwórczych. I to się praktycznie nie zmienia - mówił prezes Polskiego Zrzeczenia Producentów Bydła Mięsnego podczas debaty "Współpraca w branży spożywczej".
ziemia-tanieje-szukaj-innego-zabezpieczenia-kredytu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mamy sygnał z terenu: rolnik poszedł do banku po kredyt inwestycyjny w kwocie 1 mln zł.Jako zabezpieczenie zaproponował, że może być ustanowiona hipoteka na jego gospodarstwo rolne o powierzchni  64 ha UR. Klasa ziemi III-IV, średnio wyceniona na ok. 50 tys. zł/ha, centrum kraju. To dawałoby sumę zabezpieczenia ok. 3,20 mln zł.
sprzedaz-panstwowych-gruntow-wstrzymana-na-5-lat-prezydent-podpisal-ustawe

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nowe przepisy mają wejść w życie 30 kwietnia, bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa. Ustawa ma też zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Rząd przekonuje, że rozwiązania w niej zastosowane są wzorowane na tych obowiązujących w wielu krajach zachodniej Europy.
mlodzi-rolnicy-beda-mogli-skladac-wnioski-o-premie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jest to działanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na cały okres programowania jest na ten cel 718 mln euro - poinformowało biuro prasowe ARiMR.O 100 tys. zł premii będzie mogła ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze, rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
w-sejmie-projekt-ws-gruntow-rolnych-znajdujacych-sie-w-granicach-miast

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W 2014 r. uchylony został przepis ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art 5b.), który wyłączał spod jej działania grunty rolne znajdujące się na obszarze miast.Według autorów obecnego projektu nowelizacji, uchylony w 2014 r. przepis "dawał możliwość w przypadkach miast położonych na gruntach wysoko sklasyfikowanych, pozyskiwania nowych inwestorów, tworzenia nowych zakładów, a tym samym tworzenia miejsc pracy, co przyczyniało się do likwidacji bezrobocia i sprzyjało rozwojowi miast".
sejmowe-komisje-za-zmiana-w-sposobie-szacowania-szkod-lowieckich

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W środę posłowie połączonych sejmowych komisji rolnictwa i środowiska rozpatrywali poselski projekt Prawa łowieckiego. Zdaniem jego autorów - posłów PiS proponowane zmiany, mają być bardziej korzystne dla rolników.