Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W projekcie ustawy kompleksowo uregulowano kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Przewidziano w niej rozwiązania, które zapewnią prawidłowe stosowanie rozporządzenia unijnego 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krótsze terminy stosowania nawozów, mniej czasu na budowę płyt i zbiorników, więcej dokumentów wymaganych od rolników- tak możemy podsumować regulacje które wchodzą w zycie już 26.07.2018r. Zmiany zostały wprowadzone jako wypełnienie obowiązków Polski jako państwa członkowskiego oraz realizacji zadań wynikających z art. 104 ust. 1 z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Większość z wymagań tego programu obowiązywać będzie na obszarze całego kraju już od od 26 lipca 2018 r.-wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie, które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. 

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do końca 2024 r., aby dostosować się do wymogów Programu azotanowego w zakresie obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.

Nowe regulacje dotyczą:
sposobów i warunków rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
terminów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

 

Poniżej przedstawiamy terminy stosowania nawozów:

Nawozy naturalne stałe
- grunty orne – 1 marca – 31 października

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 30 listopada.

Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne

- grunty orne – 1 marca – 20 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu – 1 marca – 15 października,

- grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu – 1 marca – 25 października,

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie,

trwałe użytki zielone – 1 marca – 31 października.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Można z pewnością stwierdzić, że największymi przegranym w razie przyjęcia tego Projektu będą zarówno zwierzęta tj. bydło oraz ich właściciele producenci żywca wołowego i ich rodziny.
Wprowadzenie zmiany prawa wg projektu odbije się negatywnie i silnie na budżetach domowych wielu polskich rodzinach trudniących się opasem bydła. Wielu z hodowców nie wytrzyma presji cen i kosztów i będzie zmuszonych do rezygnacji z opasu.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Sejmie pojawił się projekt ustawy opracowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawę ich szeroko rozumianego dobrostanu. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie tak zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości.

bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-przy-obsludze-zwierzat-gospodarskich-nowe-rozporzadzenie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. od 6 marca 2018 r.Określono w nim warunki bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Uregulowano również warunki bezpiecznej obsługi zwierząt futerkowych, jeleniowatych i strusi utrzymywanych w warunkach fermowych, oraz uwzględniono nowe kierunki produkcji zwierząt gospodarskich.Zakres regulacji nowego rozporządzenia obejmuje takie zagadnienia jak:
krus-nowe-kwoty-przychodow-decydujace-o-zmniejszeniu-lub-zawieszeniu-swiadczen

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Aktualnie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - czyli 2.954,50 zł,
prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-agencji-rynku-rolnego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Potrzeba nowelizacji ustawy wynikała m.in. z likwidacji od 1 września br. Agencji Rynku Rolnego, odpowiadającej za program dostarczania mleka oraz warzyw i owoców do szkół. Ponadto, te dwa dotychczas odrębne unijne programy zostały połączone i od roku szklonego 2017/2018 będą realizowane jako jeden program.
szkody-wyrzadzone-przez-psa-nalezacego-do-rolnika-beda-pokryte-z-oc

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Decyzja ta uwzględnia psa jako zwierzę wykorzystywane użytkowo w gospodarstwie, które w większości przypadków pilnuje dobytku właściciela i zwierząt.Warto dodać, że każda osoba prowadząca działalność rolniczą z której odprowadza podatek i ma areał przekraczający 1ha jest zobowiązana ubezpieczać siebie i budynki gospodarcze.W sytuacji gdy dojdzie do wypadku z udziałem psa rolnika, należy uzyskać oświadczenie od rolnika, że to jego pies spowodował tą szkodę. Następnie z oświadczeniem należy udać się do ubezpieczyciela wystawiającego polisę OC rolnika.
zaostrzone-przepisy-w-sprawie-wycinki-drzew

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Według znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody nie trzeba zgłaszać wycinki drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm będzie nie większy niż:
rynki-hurtowe-beda-zmiany-w-prawie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rynki hurtowe to nadal państwowe spółki którymi zarządza minister rolnictwa.Najpilniejszymi problemami zgłaszanymi są: