Standardy certyfikacji w systemie QMP - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
alicja_wozniak.jpg
Dokument zawiera zestawienie standardów dla tej produkcji, które należy wypełnić, by uzyskać certyfikację:
Producenci bydła stanowią kluczową część łańcucha dostaw wołowiny – czytamy w dokumencie.  -Gwarantowana jakości wołowiny w Systemie QMP zapewniona jest przez niezależną weryfikację przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska, identyfikacji mięsa, a także technologii produkcji żywca, które spełniać mają producenci mięsa wołowego w Systemie QMP. Standardy, które zostały opisane w dokumencie podają kryteria niezbędne do uzyskania przez producentów statusu „gwarantowanego gospodarstwa QMP” dla bydła utrzymywanego w gospodarstwie.

Wypełnienie standardów na poziomie gospodarstwa rolnego nie jest zbyt skomplikowane, ale wymaga wiedzy z zakresu chowu bydła mięsnego, skrupulatności i dbałości w dziedzinie przestrzegania zasad żywienia i utrzymania bydła, a także dobrych praktyk zarówno w hodowli, produkcji pasz, jak i całym gospodarstwie rolnym. Uczestnik systemu przyjmuje dobrowolnie zasady szczególnego doboru zwierząt do systemu, metod ich utrzymania oraz żywienia.

Produkcja wołowiny QMP nie wymaga użycia jako materiału opasowego jedynie bydła czystych ras mięsnych, dobrze nadają się do tego również mieszańce. Jak określa się to w dokumencie “Standardy Systemu QMP” : do Systemu QMP kwalifikują się zwierzęta ściśle określonych ras bydła Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL),
Simentaler (SM)) oraz krzyżówek – mieszańców mięsnych (MM) w których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych.

Szczególnie istotna jest możliwość identyfikacji każdego zwierzęcia w całym łańcuchu produkcyjnym i zachowanie traceability w podwyższonym  wymiarze, czyli możliwość identyfikacji każdego skierowanego do handlu kawałka wołowiny QMP. To wyróżnia ten system od innych metod produkcji wołowiny. – Prowadzimy osobną, bardzo skrupulatną dokumentację dotyczącą ubijanych sztuk bydła QMP, tak by można bez trudu prześledzić drogę od kotleta do zwierzęcia w gospodarstwie – mówi Alicja Woźniak. – Choć to dla nas dodatkowa praca, to tak dobra możliwość identyfikacji buduje zaufanie konsumentów do tego mięsa

Żywienie, utrzymanie, zdrowie
W gospodarstwie certyfikowanym w systemie QMP konieczne jest też wypełnienie standardów dotyczących żywienia i utrzymania bydła.

Utrzymanie bydła opiera się na obowiązujących  już u nas zgodnie z prawem krajowym i  unijnym zasadami uwzględniającymi dobrostan zwierząt. Jednak przy produkcji bydła w systemie QMP zwierzęta muszą być utrzymywane w sposób bezuwięziowy. Najlepiej - by w sezonie przebywały na pastwisku (obsada bydła na pastwisku powinna zawierać się pomiędzy 0,3-1,4DJP/ha), ale zarówno na pastwisku jak i w zagrodach trzeba  zapewnić im  możliwość schronienia oraz dostęp do miejsca na wypoczynek z odpowiednim doprowadzeniem wody.
Jak zapisano w „Standardach” : wszystkie sztuki bydła muszą otrzymywać dawkę żywieniową zgodną z wszelkimi właściwymi aktami prawnymi w Polsce i UE, która wystarcza do utrzymania pełnego zdrowia i jest odpowiednia dla ich stanu fizycznego i statusu produkcyjnego. Przed dostawą do ubojni żywca wołowego należy zastosować się do zaleceń opasania Systemu QMP.

Wszystkie pasze treściwe, mieszanki paszowe i pasze proste oraz dodawane do pasz lub podawane samodzielnie dodatki mineralne czy witaminowe muszą pochodzić od handlowca/producenta, który jest uczestnikiem Systemu QMP. Zakupy pasz z innych gospodarstw są dozwolone, ale gospodarstwo dostarczające pasze musi być członkiem Systemu QMP
Dużą uwagę przywiązuje się do statusu zdrowotnego stada bydła : W porozumieniu z lekarzem weterynarii należy stworzyć plan kontroli zdrowia bydła, który powinien być corocznie uaktualniany. Celem tego planu powinna być poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt. Plan ten powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i opatrzony podpisem i datą przez rolnika – producenta żywca.

Wymagany jest  też ustny lub pisemny plan postępowania z odpadami wraz z możliwymi do zademonstrowania dowodami jego wdrożenia.

Tusza zestandaryzowana
Opisane w dokumencie działania i standardy służą wyprodukowaniu bydła rzeźnego o należytej jakości tuszy i mięsa. Wymagania dla tusz bydła, z których mięso może być oznaczane logo QMP, są następujące:

  • Klasa wg EUROP – minimum O+ oraz otłuszczenie 2,3,4,5.
  • Waga WBC – minimum 240kg dla buhajka i wolca, minimum 220kg dla jałówki.
  • Wiek maksymalny - 16 miesięcy dla buhajków, 24 miesiące dla jałówek i wolców.
  • Wynik pomiaru pH po wychłodzeniu -  maksimum 5.8.

Tusze nie spełniające wymagań  minimalnych (pkt.3) nie są kwalifikowane do Systemu QMP.  

Zaloguj się aby dodać komentarz