Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ensilage2.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przechowywanie pasz objętościowych w postaci kiszonek wiąże się z pewnymi stratami, których uniknąć – wyeliminować całkowicie nie jesteśmy w stanie. Istnieje jednak możliwość ich znacznego ograniczenia. 
livestock-feed.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
- To de facto służby, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Weterynaryjna, Straż Graniczna, przechwyciły duże ilości mączek mięsno-kostnych zakupionych w Niemczech – tak wiceminister Tadeusz Nalewajk zachęcał senatorów do przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw, zaostrzającej kary za stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. 
sorgo.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kukurydza jest jednym z najważniejszych surowców roślinnych, wykorzystywanych na cele spożywcze, przemysłowe i jako pasza, a ostatnio również - na cele energetyczne. Jednak, zarówno w Polsce, jak i na świecie, zastosowanie paszowe pozostaje najważniejszym kierunkiem jej wykorzystania. Bez kukurydzy trudno sobie wyobrazić intensywny chów drobiu, trzody chlewnej oraz bydła. W Polsce, w 2007 r., kukurydzę uprawiano na powierzchni 630 tys. ha, z czego 372 tys. to kukurydza na kiszonkę.
calvit_kapsulki.png

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Są to skondensowane dodatki mineralne lub mineralno-witaminowe,  uformowane w postaci tulejki. Za pomocą specjalnego aplikatora umieszcza się je w żwaczu lub czepcu bydła. Tam następuje stopniowe uwalnianie składników mineralnych lub witamin. Ich ilość odpowiada dziennej dawce zapotrzebowania zwierzęcia, które wynika ze stanu fizjologicznego i okresu laktacji (w przypadku krów). Czas rozkładu bolusa jest różny i może trwać od kilku godzin, do nawet kilku miesięcy. Ilość uwalnianych dziennie substancji czynnych uzależniona jest od rodzaju zastosowanego bolusa.
dsc03560.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rolnikom, hodowcom bydła mlecznego na całym świecie znana jest marka kukurydzy Limagrain oznaczona symbolami "LG Animal Nutrition". To kukurydza o wysokostrawnym włóknie, przeznaczona do kiszenia. - Kolba z ziarnem jest ważna, bardzo ważna, ale jest jeszcze roślina, oprócz ziarna kukurydzy interesuje nas część wegetatywna kukurydzy - mówi Koczara i dodaje, że zysk jest z całej rośliny, a nie tylko z ziarna. 
soja-transgenica-no-brasil.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Projekt pn. "Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi w warunkach Polski" będzie realizowany trzy lata. Jak powiedział PAP z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu prof. Tadeusz Praczyk, celem projektu jest opracowanie nowoczesnej technologii uprawy soi. "Chcemy pokazać, że warunki w Polsce i aktualne zdobycze nauki dotyczące tworzenia nowych odmian pozwalają na uprawę u nas tej rośliny z sukcesem" - podsumował prof. Praczyk.
bez_tytulu.png

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ostatnio Komisja Europejska zrobiła pierwszy krok w kierunku zniesienia lub ograniczenia tego zakazu.Od 1 czerwca bieżącego roku dozwolone jest włączenie do mieszanek dla ryb przetworzonego białka pochodzącego od zwierząt nie przeżuwających.Kolejnym planowanym krokiem jest wprowadzenie w 2014 r. białka drobiu do pasz dla świń i w kolejnym roku białka świń do mieszanek dla drobiu.
kukurydza.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Komisja zarzuciła Polsce naruszenie unijnego prawa z powodu wprowadzenia w ustawie o paszach zakazu wytwarzania, sprzedaży i stosowania w żywieniu zwierząt w Polsce pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Według Komisji takim zakazem Polska naruszyła unijne rozporządzenie nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, które wprowadza pełną harmonizację w dziedzinie zezwoleń dotyczących pasz GMO na poziomie Unii. 
dscn0562.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kukurydzę kiszonkową przechowywać można między innymi w workach kiszonkowych do przechowywania ziarna. Ten popularny sposób polega na tym, że do worków napełnionych kukurydzą, dodaje się drogie konserwujące środki chemiczne. Należy przy tym bardzo uważać, by nie doszło do przerwania worka lub do jego uszkodzenia przez gryzonie, w takim bowiem wypadku dochodzi do kontaktu kukurydzy z powietrzem i powstania pleśni.
s5.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przyglądając się ofercie rynkowej rozdrabniaczy do ziarna, można zauważyć, że więcej jest urządzeń bijakowych. Wpływ ma na to zapewne zainteresowanie rolników takimi urządzeniami z powodu stosunkowo niskiej ceny. Z kolei niska cena wynika z prostoty konstrukcji takich rozdrabniaczy.Kluczowa rola sit