Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

800x600_photo257.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rolnicy wiedzą, że do doju zrobotyzowanego należy przygotować się finansowo. Jest to bowiem duży wydatek na samo urządzenie, a jego użytkowanie również do najtańszych nie należy.
sloma.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W wyniku zabiegów uszlachetniających polepszeniu ulega również stawność na skutek rozluźnienia słabo trawionych kompleksów ligninowo – celulozowych, co ułatwia enzymom bakteryjnym penetrację paszy.Zabiegiem takim może być ługowanie słomy, czyli traktowanie jej wodorotlenkiem sodu. Słoma namaczana jest w 1 – 1,5% roztworze wodorotlenku sodu przez godzinę, po czym odsączona dojrzewa jeszcze kilka dni. Podobny efekt można uzyskać poprzez maceracje słomy w mleku wapiennym, która trwa jedna dobę. Tak przygotowana może być bezpośrednio przeznaczona do skarmiania.
018579_600.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nieodpowiednie przygotowanie mieszanki TMR może prowadzić do niepożądanych zachowań zwierząt, a także uwidocznienia się jako następstw, różnych schorzeń metabolicznych na czele z kwasicą żwacza. Bezdyskusyjnie najlepszą metodą zapobiegania kwasicy żwacza (spadku pH treści żwacza do poziomu poniżej 5,8 przez minimum 3 godziny w ciągu doby) jest zapewnienie odpowiednio zbilansowanej dawki pokarmowej. Dawka ta powinna pokrywać zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, a także posiadać odpowiednią strukturę fizyczną – możliwość wykazywania naturalnych odruchów bydła jakim jest przeżuwanie.
037279.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Najczęściej wykorzystywanymi gatunkami zbóż w żywieniu bydła są jęczmień, pszenżyto, owies oraz kukurydza. Rzadziej stosowane jest żyto czy pszenica, którą przeznacza się głównie na pasze dla drobiu i trzody chlewnej.
1341694692_f5dc4727e8ad492f6838d614c8a2bce5.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stacje odpajania cieląt, to coraz częstszy widok w naszych cielętnikach. Jest to inwestycja rzędu 20 - 50 tys. złotych. W zamian otrzymujemy możliwość zmniejszenia do minimum kosztów obsługi związanej z żywieniem. Hodowców do zakupu przyciąga również obietnica większych przyrostów oraz poprawy kondycji zwierząt.Stacja podaje cielętom pójło które posiada odpowiednie parametry:
lizawka_1.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ich skarmianie odbywa się na zasadzie dowolnego pobierania przez zwierzęta i należy je ustawić w miejscach ogólnie dostępnych. Lizawki solne stanowią źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru. Ich rolą jest uzupełnienie deficytu pokarmowego na te składniki, których ilość w paszach objętościowych nie jest wystarczająca. Młode zwierzęta, a zwłaszcza te w okresie intensywnego wzrostu narażone są na deficyt pokarmowy. Dlatego tak ważną rolę dla utrzymania równowagi jonowej płynów odgrywają sód i  chlor.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.png

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przy żywieniu krów mlecznych należy zwrócić szczególną uwagę na takie czynniki jak:
dutch_belted_1.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zielonka pastwiskowa, głównie w początkowej fazie wegetacji zawiera duże ilości białka, przy stosunkowo małej zawartości węglowodanów, w tym włókna. Niesie to za sobą różnego rodzaju problemy żywieniowe.Wysoka zawartość białka, które w 80 proc. rozkłada się w żwaczu, niesie za sobą potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości energii. Najlepszymi jej źródłami są:
obora_genom_spotkanie_czechnow.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Potrzeby energetyczne krów mlecznych w znacznym stopniu pokrywane są kiszonką z kukurydzy. Jej udział w dawce jest znaczący w większości gospodarstw utrzymujących krowy mleczne. Oprócz solidnej dawki energii, pasza jaką jest kiszonka z kukurydzy dostarcza również włókna – jednak lepszym jest poszukiwanie w niej wysokiej koncentracji energii aniżeli włókna efektywnego fizycznie, czyli nadającego struktury paszy. 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.png

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Znaczenie pasz treściwych i ich poprawnego zadania jest niemniej ważne co znaczenie wysokiej jakości pasz objętościowych. Pasze treściwe choć stanowią jedynie suplementację dawki pokarmowej dla wysoko wydajnych krów mlecznych to warunkują wysoką mleczność utrzymywanych przez nas zwierząt.