Stado mięsne na pastwisku - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
stado-miesne-na-pastwisku
Optymalna obsada na 1 ha pastwiska wynosi 1-2 krowy mamki z cielętami. Natomiast Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (Dyrektywa azotanowa) - zaleca nie przekraczać 2 DJP/ha nawet na najlepszych użytkach zielonych ze względu na ochronę wód i środowiska, a występujący nadmiar zielonki zebrać na siano lub sianokiszonkę.

Czas odrostu trawy do wypasu zależy od pory roku i wynosi: wiosną 17-20 dni, latem około 27 dni, a jesienią 40 dni. Krowa powinna pobrać dziennie 30-45 kg zielonki i 2-3 kg słomy. Z 1 m2 pastwiska krowa pobiera średnio 2 kg zielonki.

W okresie wiosny na pastwisku występuje nadmiar paszy, później brak. Nadwyżkę zielonki należy zakonserwować, a po odroście powierzchnia ta jest stopniowo włączana do wypasu w miarę słabnięcia tempa odrostu runi. Na wydajnych użytkach zielonych zalecany jest system rotacyjno-kwaterowy z podziałem na kilka kwater grodzonych trwale lub elektrycznie. Obsada nie powinna być większa niż 1,5 krowy mamki z potomstwem na jeden ha, a użytkowanie pastwiska przemienne wypas i koszenie nadmiaru zielonki z przeznaczeniem na siano i kiszonkę. Użytki zielone ekstensywne o dużym areale można użytkować bez podziału na kwatery. Wypas wolny i ciągły sprzyja krzewieniu się traw oraz tworzeniu bogato ulistnionych pędów. Należy przynajmniej raz na rok wykosić niedojady, aby nie dopuścić do rozwoju zachwaszczenia.

Zaletą obszernych kwater jest spokój w stadzie, bo bydło dobrze się czuje i jest bezpieczne na dużym terytorium. Również warunkiem niezbędnym dobrego samopoczucia i spokojnego zachowania jest łatwy i stały dostęp stada do miejsc zadrzewionych i zacienionych, gdzie jest woda oraz słoma w zadaszonych paśnikach i lizaki solne. W przypadku braku naturalnych miejsc schronienia należy wydzielić i urządzić specjalną kwaterę wypoczynkową na suchym gruncie wyposażoną w paśniki i miejsca do pojenia oraz zadaszone wiaty chroniące przed upałami. Do kwatery tej należy zwierzętom zapewnić swobodny dostęp (z obszaru i na obszar) wypasany poprzez odpowiednie rozplanowanie i wygrodzenie dróg dojścia wyposażonych w bramki sterujące.

 

 

Żródło: PODR

Zaloguj się aby dodać komentarz