Istotne dodatki paszowe- probiotyki - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
istotne-dodatki-paszowe-probiotyki
Ważną rolę w nowoczesnym żywieniu bydła odgrywają dodatki paszowe zaliczane do grupy probiotyków. Zaburzenia pokarmowe, obok schorzeń układu oddechowego należą do głównych czynników ryzyka, skutkując zwiększoną zachorowalnością oraz upadkami cieląt.
Za dodatki o działaniu probiotycznym uważa się zarówno preparaty zawierające żywe i/lub martwe mikroorganizmy, jak również dostarczane przez nie metabolity, które przyczyniają się do stabilizacji równowagi populacji mikroorganizmów i aktywności enzymatycznej w przewodzie pokarmowym, wywierając tym samym dodatni wpływ na przemiany zachodzące w przewodzie pokarmowym, rzutujące na wzrost, rozwój i produkcyjność zwierzęcia.
W skład preparatu probiotycznego może wchodzić odpowiednio wyselekcjonowany pojedynczy, naturalny szczep bakterii jelitowych lub mieszanina mikroorganizmów oraz ich metabolitów. Najczęściej są to bakterie z rodzaju: Lactobacillus, Bifidobacter, Streptococcus, Bacillus, Clostridium itd. Podane doustnie zasiedlają przewód pokarmowy, uniemożliwiając tym samym nadmierny rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, zapewniając lepsze trawienie i optymalne wykorzystanie paszy.
Preparaty probiotyczne dzieli się na dodatki paszowe, spełniające funkcje stymulatorów wzrostu oraz konserwanty probiotyczne pasz (kiszonek).
Stymulatory probiotyczne stosuje się głównie w żywieniu cieląt, a zawarte w nich mikroorganizmy mają zasiedlać jelita, wypierając drobnoustroje patogenne. Poprawiają w ten sposób odporność zwierząt, zapobiegają infekcjom jelit, przyśpieszają rozwój żwacza, poprawiają przyrosty oraz efektywność chowu.
Mikroorganizmy z probiotyków mają zdolność do szybkiego namnażania się w przewodzie pokarmowym, konkurując z E. coli i innymi bakteriami patogennymi oraz stabilizują kwasowość przewodu pokarmowego. Ponadto powodują poprawę strawności składników pokarmowych pasz, wytwarzają substancję o działaniu antybiotycznym, zwiększając aktywność enzymów jelitowych. Ponadto redukują toksyczne aminy biogenne oraz poziom amoniaku w przewodzie pokarmowym oraz we krwi.
Probiotyki podawane w paszy dorosłemu bydłu optymalizują funkcje żwacza, zwiększają pobieranie paszy, poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych pasz oraz zwiększają przyrosty młodego bydła i mleczność krów.
Probiotyki podaje się głównie zwierzętom młodym. Nie działają one od razu tak jak antybiotyki, ale w dłuższym okresie czasu. Nie są więc lekarstwem tak jak antybiotyki.
Probiotyki oferowane rolnikom są z reguły mieszaniną odpowiednio dobranych żywych, a następnie wysuszonych (liofilizowanych) bakterii z rodzaju Lactobacillus, streptococcus, Bacillus oraz Clostridium.
Probiotyki dla bydła znajdujące się w obrocie handlowym, pod różnymi nazwami podawane są zwierzętom w postaci zawiesiny, tabletek, proszku, granulek lub w formie premiksu. Można je więc podawać albo z wodą pitną, albo jako dodatek do paszy pełnoporcjowej lub do premiksów. Czas ich aktywności nie powinien być krótszy niż 4 miesiące. Wiele firm otoczkuje preparaty probiotyczne, aby przedłużyć okres ich trwałości.
Oprócz najważniejszej zalety probiotyków, jaką jest zajęcie jak najwięcej miejsca w przewodzie pokarmowym przez pożądane bakterie, ich korzystne działanie to także wytwarzanie lub zwiększanie aktywności własnych enzymów jelitowych, korzystne oddziaływanie na układ odpornościowy organizmu, ograniczenie toksycznych substancji w przewodzie pokarmowym i we krwi.
Probiotyki są zalecane właściwie tylko dla młodych zwierząt, narażonych na stres oraz w dużych fermach. Ograniczają ilość biegunek, zmniejszają upadki, zwiększają możliwości odpornościowe organizmu, a przede wszystkim poprawiają przyrosty masy ciała oraz wykorzystanie paszy. Skuteczność probiotyków w żywieniu zwierząt dorosłych jest mała lub żadna.
W skład probiotyków mogą wchodzić żywe kultury drożdży (Yea Sacc, Bio-Bufor S. C.). Najczęściej są to liofilizowane drożdże Sacharomyces cerevisae. Uaktywniają się one w środowisku żwacza. Podawane w ilości od 6 do 20 g/sztukę podwyższają poziom białka mikrobiologicznego przez zwiększenie populacji bakterii celulolitycznych w żwaczu. Poprawiają również wykorzystanie węglowodanów strukturalnych oraz stymulują produkcję lotnych kwasów tłuszczowych. W konsekwencji wzrasta koncentracja tłuszczu w mleku. Drożdże w dawce pokarmowej dla krów zapobiegają zaburzeniom metabolicznym w żwaczu takim jak kwasice. Zastosowanie dodatku żywych kultur drożdży jest szczególnie uzasadnione w okresie przejściowym, który obejmuje ostatnie 2-3 tygodnie zasuszenia oraz pierwszy miesiąc laktacji. Dodatek drożdży w tym okresie wpływa stymulująco na pobranie suchej masy w pierwszym miesiącu po wycieleniu, ułatwia również adaptacje środowiska żwacza do nowych warunków panujących podczas skarmiania w tym okresie znacznych ilości pasz treściwych.

Źródło: P:ortal Hodowcy

Zaloguj się aby dodać komentarz