Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
nawozy-o-kontrolowanym-uwalnianiu-skladnikow
Najważniejszym składnikiem pokarmowym w odżywianiu roślin jest azot, który decyduje o wielkości i jakości plonu. Jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym. Azot jest niezbędnym elementem syntezy białka, czyli podstawowego budulca roślin. Wpływa na intensywny wzrost i rozwój roślin – zwiększa ich biomasę oraz plon nasion. Bez nawożenia azotowego nie jest możliwe uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości.

Azot dostarczany wraz z nawozami jest częściowo pobierany przez rośliny, częściowo przez mikroorganizmy glebowe, a część tego pierwiastka jest wymywana przez wody opadowe. Straty azotu spowodowane wymywaniem są zależne przede wszystkim od formy, w jakiej pierwiastek ten był dostarczony – najłatwiej wymywany jest azot azotanowy. Formy amonowa i amidowa tego pierwiastka są sorbowane przez glebę. Działanie nawozów zawierających te formy jest wolniejsze, ale i dłuższe, gdyż amonowe i amidowe formy azotu ulegają w glebie przemianom do azotanów i dopiero wtedy są pobierane przez rośliny.

Najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym jest mocznik. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, zarówno doglebowo, jak i dolistnie. Zawiera azot w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową, która jest przez glebę zatrzymywana, dzięki czemu straty azotu na skutek wymywania nie są duże.

Ciekawym rozwiązaniem są też nawozy o spowolnionym uwalnianiu azotu, po które coraz częściej sięgają polscy producenci. Jednorazowe zastosowanie tego typu nawozów zaspokaja całkowite zapotrzebowanie roślin uprawnych na ten pierwiastek.

Dostępne na rynku nawozy o spowolnionym uwalnianiu azotu to nawozy mineralne specjalnie przetwarzane. Zazwyczaj w celu uzyskania powolnego uwalniania azotu stosuje się w procesie produkcji otoczkowanie granul i/lub dodaje się syntetyczne inhibitory nitryfikacji, na przykład inhibitory ureazy – enzymu rozkładającego mocznik. Jednak takie rozwiązania często nie są obojętne dla środowiska glebowego. Poprzez negatywne chemiczne (niskie pH) i fizyczne (otoczka) właściwości pogarszają warunki dla wzrostu i rozwoju bakterii, a nawet mogą wywoływać efekt sterylizacji – pozbawiając glebę pożytecznych mikroorganizmów.

Alternatywą dla konwencjonalnych nawozów azotowych i konkurencją dla preparatów o spowolnionym uwalnianiu azotu są zupełnie nowe na europejskim rynku azotowe nawozy oparte o organiczne matryce kontrolujące uwalnianie składników. Występują one w formie peletu, który stosuje się doglebowo. Przykładem takiego nawozu, póki co jedynego w krajowej ofercie, jest Azoslow. Zawiera on 29% N, którego uwalnianie rozłożone jest w czasie. Innowacyjność produktu polega na połączeniu dwóch form azotu: formy aminowej i amidowej oraz węgla organicznego.  To unikalne połączenie jest możliwe dzięki procesowi kompleksowania organicznej matrycy Agrogel i mocznika w kontrolowanych warunkach temperaturowych. Matryca organiczna zawiera azot amidowy i węgiel organiczny, służy do produkcji nawozów. Otrzymywana jest w innowacyjnym procesie hydrolizy enzymatycznej. Składniki zawarte w matrycy uwalniane są stopniowo do gleby, w sposób dostosowany do wymagań pokarmowych roślin. W nawozie matryca pełni funkcje naturalnego koloidu kompleksującego mocznik za pomocą chemicznych i fizycznych wiązań. Spełnia ona również funkcję czynnika kontrolującego uwalnianie azotu. Ponadto działa poprzez zapobieganie szybkiemu rozpuszczaniu mocznika oraz opóźnianie działania ureazy, tak długo, jak azot amidowy jest związany z matrycą. Dzięki temu stopniowe uwalnianie azotu amidowego jest równolegle z procesami mineralizacji samej matrycy.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz azotu produkt zawiera 18% węgla organicznego. Na tle innych nawozów o wydłużonym działaniu jest to prawdziwy wyróżnik, ponieważ na polskim rynku nie ma podobnych rozwiązań. Węgiel organiczny przyczynia się do poprawy właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby. W przeciwieństwie do innych nawozów o wydłużonym działaniu, stymuluje namnażanie pozytywnych mikroorganizmów, które zwiększają efektywność odżywiania roślin.

 

Źródło: 

CPS – Centrum Prasy Specjalistycznej Dział Agro

Zaloguj się aby dodać komentarz