Efektywność wykorzystania pastwiska w żywieniu krów - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
bez_tytulu.png
Żywienie krów mlecznych w systemie pastwiskowym stosowane jest w gospodarstwach o średniej wydajności. Wynika to z niskich kosztów produkcji mleka oraz skutecznego ograniczania niekorzystnych skutków wypasu na zwierzęta. Chodzi tu o umiejętne bilansowanie energii w dawce pokarmowej, białka dostępnego oraz składników mineralnych przy zapewnieniu optymalnej ilości suchej masy. Żywienie dobrą zielonką pastwiskową umożliwia pokrycie potrzeb bytowych krów oraz zapewnia dzienną produkcję mleka na poziomie 18 - 20 litrów   


Zielonka ma swoje wady

 


Podstawowym czynnikiem ograniczającym wydajność mleka w żywieniu pastwiskowym jest niedobór energii. Zwiększone zapotrzebowanie krów na energię wynika również z ich większej aktywności - ciągłego ruchu na pastwisku. Żywienie pastwiskowe zapewnia więc nadmierną ilość białka, przy niedostatku energii co powoduje, że powstający w żwaczu amoniak nie może być w całości wykorzystany do syntezy białka bakteryjnego. To właśnie może stać się przyczyną odchodzenia od żywienia zielonkami w gospodarstwach posiadających krowy mleczne o wysokim potencjale genetycznym produkcji mleka. Powodem jest wysokie zapotrzebowanie na energię właśnie przez krowy wysokomleczne. Krowy te korzystając z pastwisk pobierają mniej suchej masy i produkują mniej mleka. Szybciej tracą też kondycję po wycieleniu. Rolnicy natomiast mają kłopoty z dokładnym zbilansowaniu dawki pokarmowej z powodu szybko zmieniającej się wartości pokarmowej runi pastwiskowej.Na wartość pokarmową zielonek wpływa skład botaniczny runi oraz stadium wegetacji roślin w czasie wypasu. Młode zielonki zawierają dużo białka, składników mineralnych i witamin, natomiast mało włókna i energii. W trakcie wegetacji roślin wzrasta w nich zawartość suchej masy i rośnie plon z hektara, a jednocześnie maleje zawartość białka. Skarmianie wyłącznie zielonką pastwiskową prowadzi do niewykorzystania zawartego w niej białka, dlatego konieczne jest podawanie w tym okresie pasz energetycznych. Pamiętać też należy, aby zwierzęta miały zapewnioną mieszankę mineralną z magnezem oraz siano. Niewielkie ilości suchych pasz objętościowych uzupełniają niedobory suchej masy i działają korzystnie na strukturę treści pokarmowej.

 Czym uzupełnimy brak energii?

 Paszą uzupełniającą niedobory energii w żywieniu pastwiskowym może być kiszonka z kukurydzy, sporządzona z roślin koszonych w fazie woskowej o zawartości (32 - 35% suchej masy). O wysokiej koncentracji energii są także pasze treściwe (owies, jęczmień, pszenżyto, żyto), ale z uwagi na szybki proces fermentacji w żwaczu konieczne jest umiejętne ich stosowanie. Skarmianie nimi w większych ilościach może być przyczyną kwasicy. Dobrą paszą energetyczną są też wysłodki buraczane suche (3 kg/sztukę dziennie).Przy skarmianiu zielonką pastwiskową konieczne jest uzupełnienie dawki (kiszonką z kukurydzy lub innych pasz energetycznych), wskazane jest jednocześnie stosowanie dodatku pasz białkowych o niskiej podatności na rozkład w żwaczu np. młóta browarnianego. Skarmianie paszami treściwymi w okresie pastwiskowym stwarza ogólnie problemy organizacyjne (potrzeba ustawienia grup żywieniowych), a to zmusza hodowcę do indywidualnego ich dawkowania.Przed sezonem pastwiskowym należy odrobaczyć krowy oraz przygotować je do skarmiania zielonką. Mała zawartość w zielonkach suchej masy i włókna powoduje szybki przepływ treści pokarmowej i jest często powodem biegunek. Niezbędne więc jest skarmianie w tym okresie sianem łąkowym lub słomą zbóż ozimych. W pierwszych dniach sezonu, krowy należy wypędzać na pastwisko po uprzednim nakarmieniu w oborze i ograniczać czas przebywania, rozpoczynając od 1 godziny.

 


Racjonalny wypas

 Pierwszy wypas można rozpocząć jeśli wysokość runi wynosi około 10 -12 cm. Kolejne wypasy najlepiej rozpoczynać przy wysokości runi w granicach 18 - 22 cm tj. w dojrzałości pastwiskowej.Aby osiągnąć zadowalające efekty produkcyjne pastwisk należy dbać o pożądany skład runi i udział w niej roślin motylkowatych - zwłaszcza odpornej na częste i niskie przygryzanie koniczyny białej. Konieczne jest też wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych tj. rozrzucanie kretowisk, wałowanie, wykaszanie niedojadów, nawożenie, wprowadzanie użytkowania kośno - pastwiskowego.Ważne jest stosowanie efektywnej metody wypasu tj. wypasu kwaterowego - dawkowanego. System ten umożliwia maksymalne wykorzystanie zielonki przez skrócenie przebywania zwierząt na kwaterze (1 do 2 dni). W systemie tym należy zadbać, aby każda kwatera raz w roku była wyłączona z wypasu, a ruń osiągnęła dojrzałość kośną (zachodzi wówczas regeneracja traw).Jeden hektar dobrego pastwiska powinien wystarczyć w sezonie pastwiskowym dla 3 - 4 sztuk krów. Słabe pastwiska wystarczają na utrzymanie 1 - 2 sztuk krów. Dlatego należy zapewnić zwierzętom odpowiednią powierzchnię pastwiska. Planowanie jego wielkości uzależnione jest od jakości użytku zielonego, ilości wypasanych krów oraz czasu odrostu runi pastwiskowej w końcowym okresie żywienia pastwiskowego. Odrost runi w miesiącach maj i czerwiec trwa około 2 - 3 tygodni, natomiast we wrześniu i październiku około 6 tygodni. Dlatego, aby utrzymać równomierną ilość składników pokarmowych z pastwiska należy zaplanować większą jego powierzchnię. W okresie szybkiego odrostu traw (maj, czerwiec), nadmiar zielonki można wykorzystać do sporządzenia sianokiszonek lub siana. W kolejnych miesiącach słabszego odrostu traw, należy włączać do wypasu powierzchnie uprzednio wykaszane. Pod koniec sierpnia należy dokarmiać krowy innymi paszami objętościowymi i stopniowo przechodzić na pasze przygotowane do skarmiania w okresie żywienia zimowego.

 Zdzisław Puder

MODR Oddział w Ostrołęce

Zaloguj się aby dodać komentarz