Deklaracja ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Rydze odbyło się wczoraj spotkanie ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski. Głównym celem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości rolnictwa po 2020 r. Odniesieniem do dyskusji w sprawie WPR po 2020 r. był komunikat KE z 29 listopada 2017r. „Przyszłość rolnictwa i żywności po 2020 r.”

Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że dla Polski ważnym punktem w dyskusji oraz w przygotowywanych konkluzjach Rady Ministrów UE jest sprawa równych warunków konkurencji, czyli  wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Podczas dyskusji ministrowie zaprezentowali bardzo zbliżone stanowiska w zakresie finansowania przyszłej wspólnej polityki rolnej. Wyrazili pogląd, że nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewniać odpowiednie zasoby finansowe na realizację celów traktatowych i nowych wyzwań WPR.

Ministrowie wyrazili poparcie dla utrzymania dobrowolnego  wsparcia związanego z  produkcją. Ten instrument zapewnia istotny wkład w utrzymywanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zwiększa zatrudnienie na tych obszarach.

Finansowanie w ramach II filara WPR powinno wspierać modernizację rolnictwa, wdrażanie  nowych technologii, zwłaszcza w małych i średnich gospodarstwach oraz zwiększać rozwój i zatrudnienie na obszarach wiejskich, w formie dotacji, grantów oraz inwestycji zwrotnych. Podkreślono rosnącą rolę badań, innowacji oraz nowych technologii w łańcuchu wartości i konieczności wzmocnienia transferu wiedzy i usług doradztwa. Rozwiązania WPR w tym zakresie powinny silniej odzwierciedlać potrzeby różnych struktur rolniczych, a także przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, np. młodych rolników, małych i średnich gospodarstw, których możliwości udziału w postępie technologicznym są znacznie mniejsze, niż większych podmiotów;

Po spotkaniu ministrowie rolnictwa Państwa bałtyckich i Polski podpisali wspólną deklarację w sprawie komunikatu Komisji o przyszłości żywności i rolnictwa.

W deklaracji czytamy m.in.: My, Ministrowie Rolnictwa Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, przedyskutowaliśmy i uzgodniliśmy wspólne stanowisko w sprawie komunikatu Komisji o przyszłości żywności i rolnictwa.

Przyjęta wczoraj deklaracja będzie omawiana podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbędzie się 19 marca w Brukseli.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

Zaloguj się aby dodać komentarz