Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Będziemy mniej konkurencyjni, handel odrzuci wyższe ceny, niskie marże spadną jeszcze bardziej, wzrośnie czarna strefa - to niektóre z konsekwencji wyższego VAT-u na leki weterynaryjne.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Eksport nasienia buhajów oraz bydła hodowlanego i użytkowego możliwy jest na podstawie zezwoleń białoruskiej służby weterynaryjnej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W gospodarstwie pod Kaliszem zlikwidowano stado bydła liczące 160 sztuk.  Gruźlica zwierząt jest niebezpieczna dla ludzi, ale przy zachowaniu podstawowych środków sanitarnych nic nie powinno nam zagrażać.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

IBR/IPV oraz BVDV stanowią w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej poważny problem. Nasi sąsiedzi od wielu lat prowadzą programy ich zwalczania. Od tego roku Polska dołączyła do grona krajów starających się wyeliminować te jednostki chorobowe.

bedzie-program-zwalczania-chorob-wirusowych-bydla

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
Hodowcy bydła uważają, że obydwie jednostki chorobowe są bardzo poważne i szkodliwe dla hodowli bydła, aby zacząć z nimi walczyć. Na obecną chwilę IBR/IPV podlega w Polsce obowiązkowi rejestracji i badaniom kontrolnym, a w UE posiada uregulowania prawne. Jeśli chodzi o BVD-MD, również podlega rejestracji, ale nie posiada unijnych uregulowań prawnych.Obecnie w UE państwami wolnymi od IBR/IPV są: Dania, Finlandia, Szwecja i Austria, a w trakcie uwalniania są Niemcy, Czechy, Belgia, Hiszpania i Włochy.
polska-brak-bse

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tym samym Polska znalazła się w gronie 47 państw, które posiadając ten status uzyskały zwiększone możliwości handlu bydłem i produktami wołowymi na świecie.Dodatkowo nadany status umożliwi zmniejszenie wydatków budżetowych ponoszonych na kontrolę i monitorowanie gąbczastej encefalopatii bydła oraz pozyskiwanie przez przemysł mięsny w Polsce dodatkowych produktów wołowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które do tej pory musiały podlegać zniszczeniu.Źródło: MRiRW
babeszjoza-u-bydla

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Babeszjoza jest chorobą występującą na całym świecie. Pełny cykl rozwojowy pierwotniaków zachodzi w obrębie dwóch grup żywicieli: bezkręgowcach – kleszczach oraz kręgowcach – w opisywanym przypadku jest to bydło.Mimo że babeszjoza bydła w Polsce nie stanowi być może poważnego problemu ekonomicznego, jej przypadki zdarzają się na terenie naszego kraju. Badania wskazują, iż z inwazjami pierwotniakami u tego gatunku zwierząt mamy do czynienia dużo częściej niżby się moż na było tego spodziewać. Większość z nich przebiega subklinicznie i przyczynia się do spadku wydajności mlecznej.
unijne-pieniadze-na-walke-z-chorobami-zwierzat

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W obszarze walki z chorobami zwierząt, 150 mln EUR trafi do 131 programów weterynaryjnych, obejmujących monitorowanie, kontrolę oraz zwalczanie chorób.Znaczna część środków, w wysokości około 56 mln EUR, zostanie przeznaczona na finansowanie programów walki z gruźlicą bydła.Środki przeznaczone na walkę z chorobami wywoływanymi przez priony, tj. gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) oraz trzęsawką owiec zredukowano do 9,3 mln EUR.
ministerstwo-rolnictwa-zaostrza-przepisy-dotyczace-bioasekuracji

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczącego wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji zwierzęcej.Pojawiają się w nim nowe obostrzenia mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania chorób zakaźnych zwierząt.Należy do nich:- zorganizowanie wydzielonego miejsca na składowanie padłych zwierząt;- wykorzystywanie narzędzi do obsługi zwierząt wyłącznie w jednym gospodarstwie;- prowadzenie ewidencji pojazdów i ludzi wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa;
nietypowy-przypadek-bse

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W latach 2003-2015 w krajach UE wykryto 101 przypadków nietypowego BSE u bydła i 3 tys. przypadków klasycznej postaci tej choroby. W tym czasie Irlandia potwierdziła tylko trzy przypadki nietypowego BSE. Takie postaci choroby wykrywano też w Brazylii i Stanach Zjednoczonych.Władze zapewniają, że wykrycie BSE nie będzie miało wpływu na zachowanie statusu kraju kontrolowanego ryzyka występowania tej choroby, przyznawanego przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt (OIE).