Copa-Cogeca o przyszłości sektora mleczarskiego - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
copa-cogeca-o-przyszlosci-sektora-mleczarskiego
W całej Europie na rynkach pojawia się presję zniżkowa. Poziom cen w ramach publicznego skupu interwencyjnego nie pokrywa kosztów produkcji. Ceny te należy podwyższyć, aby odzwierciedlić rzeczywistość rynkową. Państwa, które bardzo ucierpiały w wyniku embarga powinny nadal mieć możliwość prywatnego przechowywania sera, aby złagodzić presję na rynek. Należy przeanalizować sposoby rozwiązania problemu ekstremalnych wahań na rynku mleka i zachęcać do tworzenia rynków terminowych. Maat dodał, że bardzo istotne jest także wsparcie eksportu.

 

Potrzeba również natychmiastowych działań na rzecz pomocy dla sektora warzyw i owoców, wieprzowiny i wołowiny. 
Pozytywnym krokiem jest zamiar komisarza Hogana dot. przedłużenia obowiązywania wsparcia dla warzyw i owoców do czerwca 2015 r. Niezbędne są szybkie decyzje, które zagwarantują ciągłość z aktualnym programem, wygasającym w dn. 31 grudnia. Ponieważ jednak 29 % warzyw i owoców eksportowanych z UE kieruje się na ogół do Rosji, ceny w niektórych przypadkach spadły aż o 50 %, a wiele państw członkowskich wykorzystało już maksymalne przydziały. Dlatego też dodatkowe ilości eksportuje się do innych państw członkowskich, co pośrednio wywołuje załamanie cen. W zaproponowanych ilościach przyznanych państwom członkowskim należy uwzględnić dane dot. produkcji, wywozu i powrotnego wywozu. Wzywamy Komisję do ponownego wdrożenia kwoty 3 000 ton na państwo członkowskie od dn. 1 stycznia 2015 r., jako że UE nie zaproponowała przedłużenia tego systemu.

 

Co więcej, Copa-Cogeca aktywnie popiera apel Belgii, Danii, Irlandii, Francji, Węgier, Polski i Rumunii o uruchomienie prywatnego przechowywania wieprzowiny. Mimo że rynek jest w trudnej sytuacji od miesięcy, a ceny są na rekordowo niskim poziomie, nie podjęto żadnych działań. Producenci wieprzowiny i spółdzielnie mają poczucie, że zostali na lodzie.

 

„W obliczu utraty najważniejszego rynku eksportowego tych produktów potrzeba nam wsparcia w celu znalezienia nowych rynków zbytu, np. w gospodarkach wschodzących, oraz zniesienia barier sanitarnych i innych nieuzasadnionych przeszkód w handlu. Należy również zorganizować kampanie promocyjne” – dodał p. Maat.

 

Następnie podkreślił potrzebę uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR), a szczególnie skomplikowanych instrumentów zazieleniania, które hamują rozwój rolników i spółdzielni oraz uniemożliwiają innowacje. Według niego rolnicy i spółdzielnie nadal nie znają wszystkich nowych zasad. Potrzebują jasności jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Potrzeba im także elastyczności i tolerancji podczas wdrażania nowych instrumentów w pierwszym roku reformy oraz zaniechania stosowania kar w przypadku, gdy udzielono im niepoprawnych informacji.

Źródło: AgroNews.com.pl

Zaloguj się aby dodać komentarz