Uwaga - Producenci mleka - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
dojarnia_karuzelowa_typu_rybia_osc_hbr.jpg
W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek. Zwiększenie jest wykazywane przez dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu i dostawcę bezpośredniego – po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników równoważności. Zwiększenie nie może być mniejsze niż 500 kg.


Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, dołączonymi do wniosku składanego w ARR.


Wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR.


Jak informuje ARR kwotę indywidualną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym, przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności, nad wielkością kwoty indywidualnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek.


W przypadku, gdy wysokość indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy należna do przyznania jest większa niż wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będąca przedmiotem wniosku, indywidualna ilość referencyjna z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości wskazanej przez producenta w tym wniosku.


Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.
Jeżeli wysokość indywidualnej ilości referencyjnej należnej do przyznania z krajowej rezerwy jest większa niż 30 000 kg, dyrektor oddziału terenowego ARR, w drodze decyzji, przyznaje producentowi indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich w wysokości 30 000 kg.


W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców hurtowych należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:
współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.


W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców bezpośrednich należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:
współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.


Jeżeli po zastosowaniu współczynnika przydziału, wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg, dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania producentowi indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich.

 Opracował: Obi oba


 

Zaloguj się aby dodać komentarz