Wzrost pogłowia bydła w Polsce - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Według wstępnych danych GUS pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wie-ku 1-2 lat i bydła dorosłego. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt.

W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła wynosiło 6 201,4 tys. sztuk i było o 58,3 tys. sztuk (o 0,9%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2017 r.- wyższe o 165,7 tys. sztuk (2,7%).


Pogłowie cieląt poniżej 1 roku obniżyło się w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2017 r. (o 2,0%), a w porównaniu do grudnia 2017 r. o 1,6% do poziomu 1 686,4 tys. sztuk
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano wzrost o 3,9% i osiągnęło poziom 1 734,0 tys. sztuk.

Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 54,8 tys. sztuk (o 2,3%) do poziomu 2 429,2 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano wzrost o 88,5 tys. sztuk (o 3,8%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,2%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,
- krowy - 39,2%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%.


W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,3 p. proc.) i krów (o 0,5 p. proc.) a zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,8 p. proc.), a udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat pozostał na tym samym poziomie.
Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 18,5% (w tym cieląt o 7,6%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 26,3 tys. sztuk i spadła o 15,1% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 12,3%).
Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,51 zł/kg i była wyższa o 4,3% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r.
Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2018 r. (133,45 zł za 100 l) była o 1,2 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2017 r.
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,6%), wielkopolskie (16,5%) i podlaskie (16,5 %). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10%.

 

pdfpoglowie_bydla_wedlug_stanu_w_czerwcu_2018.pdf192.23 KB

 

 

 

źródło: GUS

Zaloguj się aby dodać komentarz