Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

_forsa.pl_.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2012 i z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku dały w Sejmie sygnał do wypowiedzi na temat wydatków z budżetu ponoszonych na KRUS. 
34303_b.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Osoby objęte ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale stanowić będzie 10 proc. z czerwca emerytury podstawowej (wynoszącej 831,15 zł), tj. 83 zł. Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
kleszcz1.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pod wpływem wielu czynników, między innymi ocieplenia klimatu, od kilku lat zwiększa się w Polsce populacja tych pajęczaków i tym samym wzrasta ryzyko przenoszenia na ludzi i zwierzęta odkleszczowych chorób zakaźnych. Kleszcze występują praktycznie na terenie całego kraju - szczególnie na kontakt z nimi narażeni są mieszkańcy Opolszczyzny, Warmii, Mazur i Podlasia. Naturalnym miejscem bytowania kleszczy są tereny leśne i łąki, w tym także parki oraz inne obszary zalesione lub zakrzewione nieopodal dużych osiedli mieszkalnych. 
pieniadz.jpeg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w II kwartale 2013 r. będzie wynosić 83 zł. Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wzwyż opłacają dodatkową miesięczna składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która w II kw. br. wynosi:
7723561-lekarz-medycyny-i-ma--odych-pacjenta-w.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Od nowego roku ruszy ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych - system eWUŚ.Poświadczenie prawa do świadczeń zdrowotnych będzie się odbywać po okazaniu dokumentu ze zdjęciem i podaniu numeru PESEL.
likwidacja-krus.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W placówkach służby zdrowia, które będą korzystały z systemu eWUŚ, pacjenci będą poświadczać swoje prawo do świadczeń zdrowotnych po podaniu w rejestracji numeru PESEL i okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub aktualnej legitymacji szkolnej - w odniesieniu do dzieci do ukończenia 18. roku życia. W związku z tym w bazie NFZ powinny być aktualne dane o objętych ubezpieczeniem zdrowotnym rolnikach, ich domownikach i osobach pobierających z KRUS emerytury i renty, a także o członkach rodzin tych osób.
pytanie.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Naprawiać KRUS czy może raczej likwidować? Zdania są podzielone. Jedno wiadomo na pewno: tak jak jest wcale nie jest dobrze. I to z kilku powodów. Przede wszystkim system jest drogi. Po drugie jest niesprawiedliwy. Po trzecie utrudnia przemiany na wsi. I chociaż każda z tych wad może znaleźć obrońców - bo może nie jest tak całkiem źle? - to coraz mniej jest zwolenników utrzymania takiej jak obecna kasy ubezpieczeń rolniczych. Tracą cierpliwość nawet ci, których dotąd uważano za beneficjentów systemu: sami rolnicy. - Dlaczego ciągle wytyka się nam dotowanie?
kombajn-u-kvaru.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Zgodnie bowiem z danymi za III kwartał 2012 w wyniku pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn" - poszkodowanych zostało 1731 osób co stanowiło 13,8%  łącznej ilości wypadków w rolnictwie.
196359867_2ef2ee41fe.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przygotowany przez ministerstwo rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich jest - zdaniem samorządów rolniczych - niekorzystny dla rolników, gdyż zwiększa wysokość składek. Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa, że rozwiązania zaproponowane przez resort są korzystne jedynie dla firm ubezpieczeniowych i mają je zachęcić do ubezpieczania produkcji rolnej.
3094534785_f30a022a30.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Projekt ustawy obejmuje m. in. podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz ubezpieczenia pakietowe. Fot. Fotolia