Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

skladka-na-ubezpieczenie-zdrowotne-502px-335px.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podczas wczorajszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. także zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy i domownicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę na umowę-zlecenie, będą mogli być podwójnie ubezpieczeni. Taka osoba jako zleceniobiorca będzie musiała być obowiązkowo ubezpieczona w ZUS, i jako rolnik dobrowolnie w KRUS - poinformował rząd po wczorajszym posiedzeniu. 
trigo.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Minusem był spadek cen skupu – ale po rekordowo wysokich cenach  w ubiegłym roku, jak zaznaczył minister w "Salonie politycznym Trójki", audycji nadawanej w programie 3 Polskiego Radia.
34303_b.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Chodzi o zmianę ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 i przedłużenie jej obowiązywania do 31 grudnia 2014 r.
porednictwo_ubezpiecze_kielce.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia nowych maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich na 2014 rok. Przykładowo maksymalna stawka ubezpieczenia proponowana przez resort rolnictwa za hektar zboża to 5.200 zł. zaś dla ziemniaków to 35.700 złotych- czytamy w gazecie.
ubezpieczenie_zwierzat.png

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stanowi, że minister właściwy do spraw rolnictwa  corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, ustala maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.W 2014 roku maksymalne sumy ubezpieczenia mają wynosić (w nawiasie podane sumy obowiązujące w 2013 r.) dla: 
50ead3179d396_o.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, odpowiada dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
ubezpieczenie.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
-Rolnicy, których gospodarstwo jest większe niż 6 ha, sami będą opłacać składkę za ubezpieczenie zdrowotne swoje i domowników, w wysokości 1 zł za każdy hektar. Za rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 6 ha przeliczeniowych w 2014 r. składkę zdrowotną zapłaci budżet państwa – informuje Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Opracował: Obi oba  
lekarz_spal_dziecko_sie_5284307.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zdaniem samorządu rolniczego, rolnicy i członkowie ich rodzin, a także mieszkańcy obszarów wiejskich nie prowadzący działalności rolniczej, nie mają zapewnionej odpowiedniej profilaktyki zdrowia.
__b_sejm-9-xi.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Poseł Marcin Święcicki z PO pytał – przy burzliwej reakcji sali:- Wiadomo, że nie możemy obciążyć rolników, bo olbrzymia większość rolników ma dość niskie dochody i ich nie obciążymy specjalnie, ale czy nie należałoby rozważyć tego, by nowi rolnicy, którzy zaczynają pracę, wchodzili w normalny system, tak jak samozatrudnieni, tak żeby nie zostawali ci młodzi, wykształceni... często z wyższym wykształceniem ludzie......żeby nie zostawali... Poseł Zbigniew Kuźmiuk głośno zauważył, że głos zabiera koalicjant.
34303_b.jpg

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w IV kwartale 2013 r. będzie wynosić 83 zł.