Zgłaszanie kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
zglaszanie-kandydatow-do-rady-ubezpieczenia-spolecznego-rolnikow
Komunikat w tej sprawie ogłosił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie nr 1 z dnia 12 września 2016 r., zamieszczonym w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników.

Rada Rolników, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn m.), składająca się z 25 członków, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Radę powołuje, na 3. letnią kadencję, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spośród kandydatów  zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasięgu. W chwili rozpoczęcia kadencji Rady co najmniej 15 jej członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę rolniczą.  

Termin zgłaszania kandydatów na nową kadencję Rady Rolników oraz jakie niezbędne informacje powinno zawierać zgłoszenie określa rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  6  października  2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1394, z późn. zm.) Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia  organizacja społeczno-zawodowa rolników lub  związek zawodowy rolników indywidualnych zgłasza  swoich kandydatów do Rady Rolników nowej kadencji, wraz z uzasadnieniem, na piśmie  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji 

Zgłoszenie organizacji lub związku zawodowego skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powinno zawierać następujące dane o kandydacie:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;

2) informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;

3) informacje o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, w której jest ubezpieczony. Natomiast jeśli  kandydat posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, która wypłaca świadczenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.

 

 

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zaloguj się aby dodać komentarz