Podatek dochodowy dla rolników - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
podatek-dochodowy-dla-rolnikow
W raporcie „Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce” przedstawionym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) we wrześniu br. omówiono zasadność wprowadzenia nowych rozwiązań podatkowych w polskim rolnictwie. Zdaniem Marka Zagórskiego, prezesa Fundacji EFRWP „Celem reformy jest opodatkowanie rolnictwa powinno być zwiększenie jego efektywności. Można to osiągnąć poprzez zachęcenie mieszkańców wsi do rozwijania swojej działalności oraz większej przedsiębiorczości. Obowiązujące przepisy skłaniają rolników do pozostawania biernymi właśnie ze względu na obawę przed utratą przywilejów podatkowych. Dzięki lepiej prosperującym przedsiębiorstwom rolnym, wzrośnie dochód rolników, co w dłuższej perspektywie spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu. To oznacza, że reforma nie musi wiązać się z dodatkowym obciążeniem finansowym dla rolników”. Autorzy raportu zaprezentowali możliwe warianty opodatkowania rolnictwa oraz konsekwencje ich wprowadzenia.

 

Wariant I. PIT (skala lub liniowy) + podatek majątkowy

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach takich jak dla wszystkich obywateli naszego kraju (18 i 32 procent lub 19 procentowy podatek liniowy). Uzupełnieniem podatku rolnego miałby być podatek majątkowy od ziemi na wyjściowym poziomie 50 zł/ha przeliczeniowy. Podatkiem byłyby objęte wszystkie gospodarstwa rolne niezależnie od wielkości i statusu prawnego. Na potrzeby rozliczenia PIT dochód byłby dzielony proporcjonalnie na wszystkich zatrudnionych i w podobny sposób dzielona byłaby liczba dzieci. Podstawą do obliczenia przychodu gospodarstwa byłyby przychody z tytułu sprzedaży rynkowej dóbr i usług. Dopłaty bezpośrednie nie byłyby zaliczane do przychodu gospodarstwa.

 

Wariant II. PIT (skala lub liniowy) + podatek majątkowy odliczany od PIT-u

 

Od wariantu I różni się tym, że podatek majątkowy byłby odliczany od podatku dochodowego.

 

Wariant III. Propozycja MF: zasady dotychczasowe przy przychodzie poniżej 100 tys. zł, powyżej liniowy podatek 19 procent z możliwością rozliczania ulg

 

Gospodarstwa, które uzyskałby przychód (bez dopłat bezpośrednich) poniżej 100 tys. zł płaciłyby obecny podatek rolny, natomiast przy dochodach przekraczających ten próg obowiązywałby 19 procentowy podatek liniowy z możliwością odliczenia ulg na dzieci.

 

Wariant IV. PIT 19 procent tylko dla gospodarstw powyżej 6 ha, poniżej brak podatku

 

Propozycja ta wiąże się z minimalnymi zmianami w dotychczas obowiązującym systemie podatkowym dla rolnictwa. Rozszerzony zostałby jedynie zakres nieskładkowy. Gospodarstwa o powierzchni do 6 ha byłyby całkowicie zwolnione z płatności, natomiast pozostałe płaciłyby 19 procentowy podatek liniowy.

 

Wariant V. PIT jak w przy Wariancie I lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3 procent.

 

Rozwiązanie to nawiązuje do koncepcji wprowadzenia opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów, który byłby uproszczoną formą opodatkowania dochodów. Gospodarstwa o niskich przychodach i dużych dochodach mogłyby płacić podatek ryczałtowy, natomiast gospodarstwa, gdzie koszt uzyskania przychodów jest relatywnie wysoki mieliby możliwość wyboru, czy chcą skorzystać z podatku ryczałtowego czy podatku dochodowego na zasadach opisanych w Wariancie I.

 

Zdaniem autorów opracowania, najbardziej efektywny byłby system znoszący wszelkie bariery w przepływie czynników produkcji, które w dużym stopniu ograniczają możliwości legalnego uzyskania większych dochodów przez mieszkańców wsi. Dobrym rozwiązaniem wspomagającym byłoby także wprowadzenie systemu ewidencjonowania kosztów i przychodów gospodarstw rolnych, które stanowiłoby podstawę do obliczania podatku dochodowego. Proponowane rozwiązania dałyby lepszy pogląd na sytuację materialną rolników, a co za tym idzie ułatwiłyby planowanie przeznaczonej dla tej grupy pomocy rozwojowej. Ożywieniu tej gałęzi gospodarki sprzyjałoby również traktowanie jej jako działalności gospodarczej i opodatkowanie na zbliżonych zasadach, z oczywistym uwzględnieniem jej specyfiki.

„Jednym z najlepszych rozwiązań byłoby zastąpienie podatku rolnego podatkiem od ziemi – ze stawką na przykład 50 procentową obecnej stawki podatku rolnego, a także opodatkowanie dochodów gospodarstwa rolnego za zasadach analogicznych do opodatkowania działalności gospodarczej, czyli PIT (skala lub liniowy) – tłumaczył Marek Zagórski, na spotkaniu w Warszawie. – Ujednolicenie systemu powinno jednak odbywać się w obie strony. Oznacza to, że jednocześnie z reformą podatku rolnego należy znacząco obniżyć poziom obciążeń (z tytułu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” – wyjaśniał uczestnikom.

W opinii Katarzyny Duczkowskiej-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej utrzymanie dotychczasowego systemu podatkowego będzie coraz bardziej przeszkadzać rolnikom, a przede wszystkim dużym gospodarstwom towarowym, które przy tworzeniu projektów biznesowych będą musiały posługiwać się kategorią kosztów uzyskania przychodów.

Wprowadzenie zmian w systemie opodatkowania rolnictwa na pewno spotka się z oporem mentalnym ze strony rolników, chociaż jak komentował Marian Sikora, prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, ich stanowisko w sprawie wprowadzenia nowych regulacji podatkowych będzie zależało od szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

 

Źródło: CBR

Autor: Joanna Radziewicz

 

Zaloguj się aby dodać komentarz