Jak opłacalnie produkować wołowinę? CD2 - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
buhaj40.jpg
Jakiej rasy buhaja użyć do krycia lub inseminacji krów mamek?

Z pewnością buhaja rasy mięsnej ojcowskiej, ale jakiej dokładnie to będzie zależeć od tego czy potomstwo przeznaczymy do opasu intensywnego w bukaciarni czy ekstensywnego na pastwisku. W pierwszym przypadku powinno się rekomendować buhaja rasy charolaise a w drugim buhaja simmentala. W obu przypadkach tych buhajów nie powinno się kojarzyć z jałowicami i krowami o poziomej budowie zadu z uwagi na wystąpienie ciężkich porodów. Rasy ojcowskie przekazują potomstwu zdolność do intensywnego wzrostu i dużej końcowej masy ciała (nawet ponad 700kg). Przy wyborze buhaja na ojca cieląt od krów mieszańców (F1) należy też brać pod uwagę wymagania przemysłu mięsnego. Warto wspomnieć, że w czasie tworzenia stad bydła mięsnego na drodze krzyżowania wypierającego ras miejscowych w pokoleniu F2 wystąpi efekt heterozji rzędu 25% (F1=9% + F2=16% co w sumie daje 25%). Takie badania były prowadzone przez 15 lat w PSK Stubno, a była to próba uzyskania tzw. aa stubniańskiego na bazie wybrakowanych jałowic ncb i simmentalskich z hodowli czystorasowej krytych buhajami aa sprowadzonymi w postaci zarodków z USA. Prace zostały przerwane z powodu prywatyzacji Stadniny. Jako przykład zakończony sukcesem podobnej pracy hodowlanej można podać Szkołę Rolniczą w Moor (Szwajcaria), gdzie przez 25 lat krzyżowano wypierająco rasę simentalską z rasą aa z USA. W szóstym pokoleniu uzyskano czystorasowe stado 300 krów aa utrzymywanych na pastwisku. Wołowina pozyskiwana od tych krów była sprzedawana po 56 CHF, natomiast wołowina produkowana tradycyjnie od simmentali tylko po 11 CHF.

Jak zorganizować produkcję wołowiny?

Gospodarstwa posiadające odpowiedni areał trwałych użytków zielonych mogą tworzyć stada mięsne w oparciu o krowy mleczne wybrakowane z hodowli a zdolne do rodzenia cieląt. Można je wypędzić na pastwisko wraz z buhajami wybranej rasy mięsnej (licząc 1 buhaj na 25 krów). Pastwisko wcześniej powinno być odpowiednio przygotowane, a to: ogrodzone, podzielone na kwatery, doprowadzoną wodą i urządzonym wodopojem (utwardzone podłoże wokół koryta). W przypadku braku źródła wody na pastwisku lub w jego pobliżu, to wtedy wodę należy dowozić beczkowozem najlepiej wyposażonym w poidła. Korzystne będzie umieszczenie w obrębie pastwiska lizawek lub karmideł z mieszanką mineralną. Pewien komfort można zapewnić zwierzętom poprzez zainstalowanie czochradeł(szczotek) z doprowadzonym do nich płynem owadobójczym. Dobrze by było zapewnić zwierzętom możliwość korzystania z miejsc zacienionych i chroniących przed wiatrem (drzewa lub wiata). Trawa na kwaterach wypasionych winna być podkoszona, zbronowana, zasilona nawozami sztucznymi i podsiewana nasionami traw szlachetnych, koniczyny białej lub innych motylkowych odpowiednio dobranych do danych warunków. Szczególnie należy dbać o odpowiedni skład runi pastwiskowej, bo to m.in. warunkuje poziom przyrostów wypasanych zwierząt. Z moich obserwacji wynika, że jeszcze zbyt dużo użytków zielonych w Polsce nie jest objętych racjonalną gospodarką pastwiskową. Posiadamy ogromne rezerwy najtańszej paszy a przy tym najzdrowszej dla bydła mięsnego. W warunkach klimatycznych Polski, bydło mięsne nie wymaga budynków chroniących go przed chłodem lub wiatrem. W okresie zimowym zwierzęta powinny być chowane wolnostanowiskowo na głębokiej ściółce w tanich wiatach, lub niewykorzystywanych magazynach lub też stodołach czy w końcu w wyeksploatowanych oborach krów mlecznych, lub stajniach.

Produkcję wołowiny powinno się też prowadzić nawet w specjalistycznych fermach krów mlecznych, jako kierunek uzupełniający. Do tego celu można wykorzystać niedojady ze żłobów krów mlecznych i gorszej jakości pastwiska. Jak należy zorganizować taką produkcję wołowiny pokazano na rys. 1. Przedstawia on modelową produkcję wołowiny opartą o zwierzęta pochodzące ze specjalistycznej obory mlecznej. W modelu założono, że 30% krów przeznacza się do krzyżowania towarowego a to gwarantuje reprodukcję mlecznego stada podstawowego. Stosując tzw.” chów razówek” możemy zwiększyć produkcję wołowiny o dalsze 20%. W takim gospodarstwie powinno się też wykorzystać tzw. „mleko szpitalne” do odpajania cieląt. Mleko szpitalne pozyskuje się od krów starych o wysokim poziomie komórek somatycznych, albo od krów z subklinicznymi zapaleniami wymienia. Mlekiem szpitalnym mogą być karmione tylko cielęta przeznaczone na opas. rys.1 widać, że 3 krowy wybrakowane z obory powinny być kryte buhajem mięsnym lub inseminowane jego nasieniem. Urodzone buhajki kieruje się do opasarni, a w przypadku cieląt od krów hf do tuczu na białe mięso.

Autor: Prof. dr hab. inż. Jan Szarek, Katedra Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zaloguj się aby dodać komentarz