Pogorszenie koniunktury w rolnictwie w Polsce (Q4 2014) - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
pogorszenie-koniunktury-w-rolnictwie-w-polsce-q4-2014
 Koniunktura w rolnictwie
ak wskazują badania przeprowadzone przez Konrada Walczyka ze Szkoły Głównej Handlowej wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych obniżył się o 5,1 pkt. (z -0,6 pkt. do -5,7 pkt.), a wskaźnik zaufania o 5,8 pkt. (z 4,0 pkt. do -1,8 pkt.). Osłabienie tendencji rozwojowej w polskim rolnictwie postępuje. Na negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych nakłada się nadto ujemny wpływ czynników sezonowych. Niekorzystne zmiany koniunktury nie są jednak głębokie – ogólny wskaźnik koniunktury zmniejszył się w skali roku o zaledwie 2,5 pkt. Niestety, nie powinniśmy spodziewać się poprawy sytuacji w polskim rolnictwie w najbliższych miesiącach. Nadchodzi zimowy przestój i widać to w saldach prognostycznych ankiety rolnej - oczekiwania rolników co do ich sytuacji finansowej są pesymistyczne. 

Najgorzej w małych gospodarstwach
Pogorszenie koniunktury rolnej odnotowano we wszystkich badanych grupach gospodarstw rolnych za wyjątkiem gospodarstw najmniejszych, o areale do 7 ha. Największe spadki wskaźnika koniunktury zarejestrowano w gospodarstwach największych, o powierzchni powyżej 50 ha (o 6,8 pkt.), położonych w makroregionie zachodnim (o 10,7 pkt.), prowadzonych przez rolników w wieku 31-45 lat (o 6,5 pkt.), z wykształceniem średni m lub pomaturalnym zawodowym (o 6,5 pkt.).

Gorsza sytuacja finansowa i niższe zakupy obrotowych środków produkcji i inwestycje
Osłabienie koniunktury uwidacznia się również w saldach diagnostycznych ankiety rolnej. Salda pytań o: sytuację finansową, zakupy obrotowych środków produkcji i inwestycje spadły w porównaniu z wynikami badania w III kwartale br. Wzrosło jedynie saldo oszczędności (o 6,1 pkt.), co należy tłumaczyć zwiększeniem przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych w III kwartale i motywem przezornościowym, który ujawnia się przed zbliżającym się okresem zimowym, kiedy dochody gospodarstw rolnych są zazwyczaj niższe od średnich w roku. Spadki sald są jednak niewielkie; bądź co bądź, rok 2014 pod względem finansowym i na tle ostatnich 10 lat był dla polskiego rolnictwa bardzo pomyślny. Jedynie salda zakupów nawozów, pasz i środków ochrony roślin są większe, rzędu 7 14 pkt., jest to jednak w większym stopniu wynik spodziewanego sezonowego zmniejszenia produkcji rolnej niż spowolnienia wywołanego działaniem czynników cyklicznych.

Niższy popyt na finansowanie zewnętrzne
Mniej rolników wzięło i zamierza wziąć kredyt. Zwykle towarzyszy temu wzrost dostępności kredytów udzielanych na warunkach preferencyjnych i tak też jest tym razem – o 4,7 pkt. proc. zwiększył się odsetek gospodarstw informujących o braku trudności w jego uzyskaniu.

Bardzo dobre warunki pogodowe
Warunki pogodowe w mijającym roku były bardzo sprzyjające dla gospodarstw rolnych; 19,2% ankietowanych w ogóle nie odczuła efektów anomalii pogodowych, a zaledwie 5,5% tych, które w jakiś sposób doświadczyły skutków żywiołowych, oceniło je jako dotkliwe. Jest to najlepszy wynik od chwili włączenia tego pytania do ankiety badania koniunktury w rolnictwie.

Ogólny wskaźnik koniunktury w rolnictwie
 Źródło:gospodarz.pl
Zaloguj się aby dodać komentarz