Modernizujesz oborę i nie wiesz co zrobić z azbestem? - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku, ale może się to nie udać. Dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel ostatnio malało, ale NFOŚiGW pracuje już nad kolejnym programem. Samorządy chcą pełnego wsparcia, ale jak się okazuje, do tej pory wykorzystywały fundusze z programu tylko w połowie. 

 Dominik Bąk zwrócił uwagę, że dotychczas środki zapewniane przez NFOŚ i fundusze wojewódzkie były wykorzystywane na poziomie kilkudziesięciu procent. – Rzadko wykonanie roczne budżetu, który przewidywał NFOŚ przekraczało 50 proc. – zaznaczył. Jak dodał, nawet w ogłoszonym w drugiej połowie 2017 roku programie usuwania azbestu w związku z nawałnicami, jakie miały miejsce w sierpniu 2017, z ogólnej zaplanowanej w budżecie kwoty 20 mln zł, wykorzystano jedynie 3 mln zł. Jego zdaniem trudno więc określić przyczyny zagrożenia realizacji niewykonania zadania usunięcia azbestu do 2032 roku.

Przedstawiciel NFOŚ zaapelował, żeby samorządy „dołożyły starań”, żeby oferowane przez NFOŚ i wojewódzkie fundusze wykorzystywać w całości.

Jak podkreślił, efekt ekologiczny, jaki ma zrealizować NFOŚ, dotyczy usuwania i utylizacji azbestu, a nie wymiany pokryć dachowych. – W tego typu przedsięwzięciach efekt ten nie jest realizowany, więc fundusz do tego dopłacać nie może – zaznaczył.

Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, główne cele to:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Całkowity koszt realizacji programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie gminy 

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 wskazał opracowywanie programów usuwania azbestu jako zadanie samorządu gminnego i powiatowego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina powinna podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Jak przypomina Janusz Jerzy, specjalista w zakresie inżynierii ekologicznej, wójt składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jednak podkreśla, że program usuwania azbestu, jako dokument niemający charakteru aktu prawa miejscowego, nie może nakładać na właścicieli nieruchomości żadnych obowiązków, nie jest bowiem prawem powszechnie obowiązującym.

 

 

Źródło:Prawo.pl

Zaloguj się aby dodać komentarz