Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 - 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego. Takie wnioski można składać w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dwa dodatkowe punkty są przyznawane rolnikom, którzy posiadają certyfikat produkcji mięsa wołowego w Systemie QMP stworzonym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na początku roku dofinansowanie na poprawę jakości i wydajności produkcji, pod koniec na inwestycje służące ochronie środowiska. Znany jest już dokładny harmonogram przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r. zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do tej pory wnioski elektroniczne składało mniej niż 1% rolników. Od przyszłego roku papierowe wnioski będą przyjmowane w drodze wyjątku tylko od osób, które nie są w stanie dotrzeć do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Osoby w podeszłym wieku, które nie korzystają z komputera moga liczyć na pomoc pracowników ODR oraz ARiMR. W biurach powiatowych ARiMR będzie stać 1 lub 2 komputery, na których z pomocą pracowników będzie można wypełnić wniosek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaliczki w pierwszej kolejności trafią do rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz terenów zagrożonych wystąpieniem ASF. Od wczoraj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich.

platnosci-bezposrednie-ustalono-wysokosc-skladek

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wnioski o dopłaty bezpośrednie co roku składa około 1mln 300 tys rolników. zależnie od rodzaju prowadzonej działalności przysługują im różne spośród 20 rodzajów wsparcia. Wszystkim rolnikom przysługuje jednolita płatność obszarowa, która w tym roku wyniesie 461,55 zł/ha. Inne stawki kształtują się na następujących poziomach: za zazielenienie jest to 309,77zł/ha, dla młodego rolnika 214,82zł/ha, a dodatkowa 177,02 zł/ha.
specjalne-wsparcie-dla-specjalnych-terenow-natura-2000

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sieć obszarów Natura 2000 zajmuje około 20% powierzchni naszego kraju, z czego grunty użytkowane rolniczo to około 2,3 mln ha. Są to tereny na których może być prowadzona zwykła racjonalna gospodarka rolna ale zgodna z ochroną danego terenu.

wyludzenia-pieniedzy-z-unijnych-dotacji

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sprawy najczęściej dotyczą wyłudzenia dofinansowania na uprawy które nie zostały zasiane, czy na fikcyjną modernizację gospodarstw. Pojawiają się także sytuacje gdy rolnicy składają wnioski o dotacje na zakup maszyn rolniczych, których nigdy nie kupili. Spotyka się również fałszerstwa dokumentów, tworzenie sztucznych warunków do wydatkowania pieniędzy unijnych.
jutro-1-wrzesnia-rusza-kowr

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich działania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał wyodrębnione jednostki organizacyjne: centralę w Warszawie (przy ul. Karolkowej, w obecnej siedzibie ARR).