Aktualności - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego. Takie wnioski można składać w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dwa dodatkowe punkty są przyznawane rolnikom, którzy posiadają certyfikat produkcji mięsa wołowego w Systemie QMP stworzonym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na początku roku dofinansowanie na poprawę jakości i wydajności produkcji, pod koniec na inwestycje służące ochronie środowiska. Znany jest już dokładny harmonogram przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r. zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do tej pory wnioski elektroniczne składało mniej niż 1% rolników. Od przyszłego roku papierowe wnioski będą przyjmowane w drodze wyjątku tylko od osób, które nie są w stanie dotrzeć do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Osoby w podeszłym wieku, które nie korzystają z komputera moga liczyć na pomoc pracowników ODR oraz ARiMR. W biurach powiatowych ARiMR będzie stać 1 lub 2 komputery, na których z pomocą pracowników będzie można wypełnić wniosek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dokładnie 2 lutego 2017r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ich celem było wypracowanie rozwiązań, które pozwolą ją uprościć i unowocześnić. Efektem prac jest przyjęcie komunikatu „ Przyszłość żywności i rolnictwa”, który mówi jak zadbać o to, aby starsza Polityka Rolna nadal pozostawała aktualna w przyszłości.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Większość firm zarabia teraz na eksporcie wołowiny z uboju rytualnego. To oznacza pewny zbyt i wysokie ceny np. przy wysyłkach do Turcji, ale duży popyta na nasze mięso utrzymuje się także w krajach Unii Europejskiej. Jak przekonują przetwórcy, stawki są już na tyle wysokie, że nie ma co liczyć na dalsze podwyżki. Hodowcy i tak powinni być zadowoleni, bo w porównaniu z latem ceny skupu są nawet o złotówkę wyższe.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podczas ostatniej konferencji COPA przewodniczący krajowego inwentarza żywego IFA, Angus Woods, powiedział, że musi istnieć o wiele silniejsza i bardziej odporna obrona sektora wołowiny.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ubezpieczyciele zapłacą za szkodę wyrządzoną przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym. Taka orzekł sąd najwyższy. Do tej pory bywało tak, że niejednokrotnie za szkody wyrządzone przez psa musiał zapłacić rolnik z własnej kieszeni.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co raz częściej spotykające rolników w Polce klęski żywiołowe, mogą spowodować katastrofalne skutki dla upraw. Dlatego ważne jest, żeby przekonać się do ubezpieczeń. Dodatkowym argumentem przemawiającym za ubezpieczeniami jest fakt, że państwo dopłaca do ubezpieczeń, i to wcale nie mało.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaliczki w pierwszej kolejności trafią do rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz terenów zagrożonych wystąpieniem ASF. Od wczoraj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich.