Polska domaga się wyrównania dopłat bezpośrednich - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
polska-domaga-sie-wyrownania-doplat-bezposrednich
Szefowie resortów rolnictwa Niemiec i Polski rozmawiali na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, przeglądu i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, priorytetów rozwoju obszarów wiejskich oraz pogłębieniu współpracy w formule Trójkąta Weimarskiego. Odnieśli się również do propozycji KE (z 21 marca), dotyczących działań stabilizacyjnych na rynkach mleka i wieprzowiny oraz owoców i warzyw. Dobrowolne ograniczanie produkcji mleka na poziomie gospodarstw nie znajduje poparcia, zarówno w Berlinie, jak i w Warszawie. - Finansowanie działań kryzysowych na rynkach rolnych wyłącznie z budżetów krajowych jest również trudne do zaakceptowania – zaznaczył Jurgiel.

W odniesieniu do WPR, jej przeglądu i przyszłości, obaj ministrowie zgodzili się, że pilną kwestią jest jej uproszczenie. Jeżeli natomiast chodzi o kształt polityki po roku 2020, polski minister zaproponował kilka rozwiązań.

Polska opowiada się za tym, aby nowa WPR:
Zapewniała skuteczną realizację traktatowych celów WPR, zwłaszcza w zakresie stabilizacji rynków – instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny być aktywnie wykorzystywane, aby skutecznie przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.
Dawała równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. Polscy rolnicy oczekują jak najszybszego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi; za spełnianie tych samych wymogów powinna obowiązywać jednakowa stawka płatności na hektar we wszystkich państwach UE,
Niwelowała różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE, a nie przyczyniała się do ich pogłębiania.
Dobrze służyła rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych, które decydują o żywotności obszarów wiejskich w UE i ich zrównoważonym rozwoju.
Uwzględniała zmiany w ramach innych polityk UE, które wpływają na warunki funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich - rozwiązania w ramach innych polityk UE nie mogą pogarszać warunków ekonomicznych i sytuacji dochodowej rolników.
Była prosta i przejrzysta - zarówno dla beneficjentów, jak i obywateli UE oraz maksymalnie ograniczała koszty administracyjne.

Kolejne spotkania ministrów rolnictwa Polski i Niemiec odbędą się w formule Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy i Francja) na początku czerwca w Warszawie oraz bilateralnie, podczas Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych, 22 czerwca w Berlinie. 

 

Źródło: PAP.pl

Zaloguj się aby dodać komentarz